مقالات


جراحی لامینکتومی کمری برای تنگی کانال نخاعی
ژانویه 18, 2018
جراحی لامینکتومی کمری برای تنگی کانال نخاعی(دکمپرسیون یا رفع فشار باز)

ادامه مطلب

شکستگی و دررفتگی استخوان کف دست
ژانویه 17, 2018

شکستگی و در رفتگی استخوان کف دست عبارتند ادامه مطلب

شکستگی انگشت دست و عمل جراحی آن
ژانویه 17, 2018

شکستگی های انگشتان دست در غالب اوقات نیازی به عمل جراحی ادامه مطلب

شکستگی استخوان ران در کودکان
ژانویه 17, 2018

ترک خوردن، خرد شدن یا شکستگی استخوان ران را شکستگی فمور ادامه مطلب

شکستگی مچ دست- استخوان اسکافوئید
ژانویه 17, 2018

شکستگی استخوان اسکافوئید مچ دست، زمین خوردن روی ادامه مطلب

درمان جراحی شکستگی استخوان ساعد
ژانویه 17, 2018
علت درد بعد از درمان جراحی شکستگی استخوان ساعد

استفاده از پین در درمان ادامه مطلب

کوتاه گردنی در ناحیه ی گردن (علائم و درمان )
ژانویه 17, 2018

یکی از مشکلاتی که در ناحیه ی گردن به صورت مادرزادی به ادامه مطلب

پیچ خوردگی حاد و شدید زانو
ژانویه 17, 2018

در این آسیب معمولاً ورزشکار پس از یک پیچ خوردگی حاد ادامه مطلب

درمان دیسک گردن با عمل جراحی آندوسکوپی
ژانویه 17, 2018

ستون فقرات از 33 مهره (استخوان) تشکیل می‌شود که بر ادامه مطلب

علائم و نشانه های بیماری کیفوز
ژانویه 17, 2018

مشکل اصلی این بیماران کیفوز  (قوز ستون فقرات به ادامه مطلب

سیاه شدن استخوان اسکافوئید درمچ دست
ژانویه 17, 2018

سیاه شدن استخوان که نام علمی آن نکروز آوازکولر است بیماری است که به علت ادامه مطلب

درمان بیماری کین باخ یا سیاه شدن استخوان هلالی در مچ دست
ژانویه 17, 2018

علت بیماری کین باخ (KIENBOCK’S DISEASE) یا سیاه شدن استخوان هلالی (LUNATE) ادامه مطلب