عوارض و درمان در رفتگی شانه

آسيب و دررفتگي شانه

مفصل شانه شایعترین مفصل بدن است که دچار در رفتگی و جابجایی میگردد. 96% موارد جابجایی در اثر ضربه ایجاد می شوند.جابجایی شانه می تواند به سمت جلو، بالایا پائین یا عقب باشد که در 85% موارد سر استخوان بازو به سمت جلو جابه جا می گردد.جابه جایی شانه 50-45% از موارد جابه جایی مفاصل بدن را تشکیل می دهدو باعث درد شانه می شود که از طریق پزشک جراح شانه تائید می شود.

عوارض دررفتگي شانه

درصورتي كه شانه به طور صحيح جا نيفتد ممكن است به كپسول شانه اسيب وارد امده احتمال عود مجدد ويا دررفتگي شانه مدام براي بيمار رخ دهد از ديگر عوارض درمان ناقص ميتوان به موارد زير اشاره كرد .

• آسیب عروقی _ عصبی در ناحیه بازو و بدنبال دررفتگی

• آسیب عضلانی همراه عضلات ناحیه بازو

• عوارض ناشی از شکستگی در همراهی شکستگی و در رفتگی شانه

•استعداد به در رفتگی های مکرر : به خصوص در افراد زیر 18 سال چنانچه یک بار در رفتگی قدامی رخ دهد بسیار مستعد به بروز مجدد آن هستند و چنانچه این امر سه الی چهار بار تکرار گردد نیاز به جراحی توسط جراح شانه برای پایدار کردن مفصل شانه داریم. اگر در دوران نوجوانی رخ دهد احتمال بروز مجدد تا 90% می رسد در افراد بالای 40 سال ریسک بروز مجدد 15-10% می باشد.اغلب بروزهای مجدد در عرض 2 سال اول بعد از آسیب اولیه رخ می دهد

درمان در رفتگي شانه

مرحله اول(1-3 هفته)

بعد از جا انداختن باید دست به مدت 3-1 هفته توسط اتلهاي محدود كننده تحت كنترل قرار ميگيرد.
در این مدت فرد باید تمرین های دامنه حرکتی را برای مفاصل آرنج – مچ دست به شكل كامل و حركات شانه در دامنه حركتي محدود انجام دهد. بي حركت نگه داشتن شانه احتمال عود مجدد را افزايش ميدهد

مرحله دوم( يك هفته)

بعد از دوره حركات محدود حرکات غیر فعال شانه شروع می گردد در افراد مسن به دليل انكه مستعد خشکی مفصل هستند بايد ان را با دقت بالايي انجام داد . هدف از این حرکات دستیابی به چرخش به خارج 30 درجه و جلو آوردن دست به میزان 90 درجه در سه هفته اول و دستیابی به 40 درجه چرخش به خارج و بالا آوردن دست ت ا 240 درجه در سه هفتم دوم است.

ماساژهاي ملايم با روغن با هدف تقويت ماهيچهاي و نرم كردن مفاصل و بيرون راندن مواد زايد انباشتي صورت ميگيرد

مرحله سوم

در این فاز تقویت عضلات گرداننده شانه با اعمال فشار و ماساژهاي سنگين صورت می گیرد. شنا کردن یک ورزش عالی برای این منظور می باشد.در تمام مدت درمان بايد مراغب غلبه بلقم بر بيمار بود. به مخض مساهده سرد و مرطوب شدن طبع بيمار ميبايست براي گرم و خشك نمودن طبع اقدام كرد.

اكثر غريب اتفاق بيماراني كه دچار عود مجدد در رفتگي شانه ميشوند همزماني معناداري با اوجگيري مقدار بلغم از خود نشان ميدهند. افزايش بلغم باعث سستي تانونهاي اطاف شانه و سستي مفصل ميشوند كه عوارض ان ناپايداري شانه خواهد بود

منبع:آناتومی بدن