آرتریت روماتوئید آرنج (Rheumatoid Arthritis of the Elbow)

روماتیسم مفصلی یا آرتریت روماتوئید یک بیماری مزمن است که موجب تورم و درد در بعضی مفاصل بدن بخصوص مفاصل کوچک دست میشود. روماتیسم جزو بیماری های خود ایمنی محسوب میشود یعنی به علت حمله سیستم دفاع ایمنی بدن انسان به سلول های خودی بوجود میاید.

آرنج نیز نظیر سایر مفاصل بدن ممکن است دچار روماتیسم مفصلی می گردد.

از نظر آسیب شناسی بیماری آرتریت روماتوئید آرنج ابتدا پرده سینویال را مبتلا کرده باعث تورم و هیپرتروفی آن می گردد و در مراحل پیشرفته باعث تخریب غضروف مفصل و انهدام آن می شود.

علایم آرتریت روماتوئید آرنج

در آرتریت روماتوئید آرنج همراه با آرنج معمولاً مفاصل دیگر نیز مبتلا بوده و با توجه به علائم بالینی و آزمایشگاهی، بیماری آرتریت روماتوئید آرنج تشخیص داده شده است. بیماری آرتریت روماتوئید آرنج ممکن است یکطرفه یا دو طرفه باشد. کمتر ممکن است فقط یک آرنج مبتلا باشد. اصولاً در ایران هر التهاب مفصلی که فقط یک مفصل را مبتلا کند باید به فکر سل بود تا خلاف آن ثابت شود.

شروع بیماری آرتریت روماتوئید آرنج با درد و تورم و محدودیت حرکات مفصلی همراه است. مفصل مبتلا ممکن است گرم باشد. در مراحل پیشرفته علائم بیماری پیشرفت کرده ممکن است باعث جمود مفصلی گردد. رادیوگرافی در مراحل اولیه وجود مایع در مفصل، استئوپروز استخوان های مجاور مفصل و در مراحل پیشرفته کم شدن فاصله مفصلی و تخریب غضروف را نشان می دهند. در اسکن استخوان افزایش جذب وجود دارد.

تشخیص آرتریت روماتوئید

هیچکدام از علائم بیماری آرتریت روماتوئید مختص به این بیماری نیستند و میتوانند در دیگر بیماری ها بخصوص دیگر بیماری های روماتیسمی دیده شوند. در نتیجه تشخیص این بیماری قدری مشکل است. هفت معیار وجود دارد که هرچه تعداد بیشتری از آنها در یک بیمار موجود باشند احتمال اینکه مشکل بیمار آرتریت روماتوئید باشد بیشتر است. این معیارها عبارتند از

خشکی صبحگاهی در مفاصل که بیش از یک ساعت طول بکشد

تورم مفصلی در حداقل سه مفصل از بدن

تورم در یکی یا چند تا از مفاصل دست (مفاصل انگشت یا مچ دست)

تورم در دو مفصل قرینه در دو طرف بدن

وجود ندول های زیر جلدی

تست آزمایشگاهی "فاکتور روماتوئیدی" RF مثبت

کاهش دانسیته استخوان در استخوان های دست و خوردگی سطوح مفصلی در مفاصل دست در رادیوگرافی بیمار.

درمان آرتریت روماتوئید آرنج

درمراحل اولیه درمان روماتیسم مفصلی آرنج ، درمان طبی نظیر آن چه در مورد آرتریت روماتوئید سایر مفاصل به کار می رود، گاه گذاشتن ناودان گچی (Splint) خلفی آرنج به طور موقت برای درمان درد و التهاب آرتریت روماتوئید آرنجاستفاده می شود.

در مراحل پیشرفته تر آرتریت روماتوئید آرنج اگر علائم تخریب مفصلی وجود نداشته باشد، سینوکتومی و اگر تخریب مفصلی وجودداشته باشد آرتروپلاستی انجام می گیرد. اگر تخریب مفصلی مربوط به قسمت خارجی آرنج (Radio Humeral Joint) باشد برداشتن سر رادیوس کافی است ولی اگر Ulno Humeral Joint مبتلا باشد آرتروپلاستی این مفصل باید انجام گیرد.

امروزه جراحان جهت درمان آرتروز شدید آرنج گذاشتن مفصل مصنوعی را پیشنهاد می کنند. بعضی از مؤلفین Excisional Arthroplasty را ترجیح می دهند. با توجه به اینکه این بیماری اکثراً هر دو آرنج را مبتلا کرده و نتایج آرترودز چندان رضایت بخش نیست، لذا آرترودز مفصل کمتر توصیه می شود.

برای آشنایی بیشتر با آرتریت روماتوئید و درمان آن و بیماری های آرنج روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها