استئوآرتریت مهره های پشتی کمری (Degenerative Arthritis of Dorsolumber Spine)

بیشتر در مردان چاق درشت هیکل بالای 40 سال دیده می شود. درگیری بیشتر در مهره های تحتانی لومبار است. عامل بیماری را ضربه های خفیف و مکرر ستون فقرات (مثل کارگران و کشاورزان) ذکر کرده اند.

نشانه ها و علائم استئوآرتریت مهره های پشتی کمری

مشکل عمده این بیماران کمر درد همراه با سفتی صبحگاهی (Morning Stiffness) است که به تدریج با حرکت بهتر می شود. گاه در حین حرکت نیز محدودیت حرکات فقرات کمری دارند. درد با انجام کارهای سنگین تشدید می شود و ممکن است به تنه و پشت ران انتشار یابد. در معاینه ممکن است کاهش لوردوزلومبار، اسپاسم عضلات پاراورتبرال، حساسیت موضعی روی مهره ها و کاهش حرکات کمر را داشته باشیم ممکن است علایم تحریک ریشه های عصبی نیز وجود داشته باشد.

نشانه های رادیولوژیک استئوآرتریت مهره های پشتی کمری

کاهش فاصله دیسک بین مهره ای، اوستئوفیتهای حاشیه ای، کاهش حدود مفاصل بین مهره و اسکلروز در اطراف آن دیده می شود.

تشخیص استئوآرتریت مهره های پشتی کمری

1- آرتریت روماتوئید

2- آرتریت نوروپاتیک

3- اسپوندیلیت آنکیلوزان

درمان استئوآرتریت مهره های پشتی کمری

در ابتدای درمان ، متخصص ستون فقرات و کمری را انتخاب کنید که یک منبع موثق مثل پزشک عمومی یا دوست یا اقوام آن را به شما معرفی کرده است زیرا، پزشک متخصص مخصوصا در زمینه تشخیص و درمان درد با تمامی روش های درمانی غیر جراحی آموزش دیده است. و درمان اولیه مناسب منجر به بهبودی سریع تر و کامل تر می شود. در صورتی که پس از تشخیص، متوجه شوید که از معدود بیمارانی هستید که به جراحی ستون فقرات نیازمند است، باید نزد جراح ستون فقرات بروید که همه روزه عمل جراحی ستون فقرات را انجام می دهد، متخصصی که بهترین روش جراحی برای وضعیت منحصر به فرد شما را تشخیص می دهد و ماهر است، با فن آوری های موجود به خوبی می توان کار کند و در زمینه جراحی تجربه فراونی دارد.

درمان طبی، مشابه درمان طبی در بیماران مبتلا به فتق دیسک بین مهره ای است. و همچنین می توان از درمان استئوآرتریت با فیزیوتراپی پیشرفته نیزاستفاده کرد.

درمان جراحی در مواردی ضرورت می یابد که در MRI، علایم فشاری روی ریشه های عصبی وجود داشته باشد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها