افزایش گودی کمر و کمر درد

افزایش گودی کمر یا لوزدوز باعث وارد شدن فشار بیشتری روی قسمت عقبی مهره ها گشته و کمر درد و ناراحتی بیماران را افزایش می دهد، در حالیکه کاهش آن، فشار روی آنها را کمتر نموده و موجب تسکین کمر درد می گردد. به همین منظور باید به درمان گودی کمر پرداخت.

به همین جهت است که بیماران مبتلا به کمر درد باید سعی کنند گودی کمری را کم کرده و از زیادتر شدن آن جلوگیری نمایند. در حقیقت اصول کلی درمان کمر دردها با علل مکانیکی، کاهش گودی کمری در مراحل مختلف زندگی است. افزایش گودی کمر و کمر درد رابطه مستقیم دارند.

علت های افزایش گودی کمر

عضلاتی که باعث نگهداری ستون فقرات می گردند، عبارتند از: عضلات اطراف مهره ها، عضلات جدار شکم و عضلات لگن.

تقویت این عضلات باعث پایداری ستون فقرات و جلوگیری از افزایش گودی کمر که باعث کمر درد می شود می گردند.

در خانم هایی که چند مرتبه زایمان کرده و در دوران آبستی ورزشی برای تقویت شکم نکرده اند، شلی این عضلات علت گودی کمر می گردد، همچنین در افراد چاق که شکم برآمده دارند، عضلات شکم ضعیف شده و گودی کمر افزایش یافته و موجب کمر درد می گردد.

برای آشنایی با درمان گودی کمر یا لوردوز بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها