انحراف ستون فقرات (اسکولیوز) ایدیوپاتیک (idiopathic scoliosis)

شایع ترین نوع انحراف ستون فقرات؛ اسکولیوز ایدیوپاتیک هستند. انحراف ستون فقرات ایدیوپاتیک به این معناست که ما بیمار را معاینه کردیم و مشکل عصبی – عضلانی ندارد. در رادیولوژی هم نقصی در مهره نداریم.

انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک به این معناست که ما علت واقعی به وجود آمدن آن را نمی دانیم.

انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک به سه گروه تقسیم می شود:

الف) infantile idiopathic scoliosis: بین 0 تا 3 سال به وجود می آید.

ب) Juvenile idiopathic scoliosis: بین 3 تا 10 سال به وجود می آید.

ج) adolescent idiopathic scoliosis: پس از 10 سالگی به وجود می آید.

به یاد داشته باشید که شایع ترین نوع انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ، adolescent idiopathic scolisosis می باشد که در دخترها 10 برابر شایعتر از پسرها می باشد. انحراف ستون فقرات (اسکولیوز ) ایدیوپاتیک معمولاً به شکل حرف S می باشد. یک انحنا که بزرگتر می باشد؛ انحنا اصلی (major curve) می باشد و انحنا دیگر که کوچکتر است؛ انحناهای جبرانی می باشد که برای حفظ بالانس سر روی لگن می باشد. اسکولیوز مادرزادی نوعی بدشکلی ستون فقرات است که در آن وجود یک نقص مادرزادی باعث انحراف طرفی ستون فقرات می‌شود. همچنین ممکن است ستون فقرات پیچ خورده یا بچرخد، که این باعث کشیده شدن دنده‌ها به یک طرف و ایجاد یک قوس چند بعدی می‌شود. اگر این مشکل در دوره نوزادی تشخیص داده شود، می‌توان درمان‌ اسکولیوز مادرزادی را بصورت بسیار ساده از جمله استفاده از بریس‌ها را در 6 ماهگی آغاز کرده و نتایج بسیار خوبی گرفت.‌

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها