بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان و گلف بازان)

تشخیص بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان)

در مشاهده زایده اپی کندیل خارجی بازو ظاهر آرنج طبیعی است. در لمس حساسیت روی زایده اپی کندیل خارجی بازو وجود دارد. دامنه حرکات آرنج و مچ دست طبیعی است. خم کردن آرنج از حالت کاملاً باز در حالی که ساعد به درون چرخیده است (پروناسیون) باعث پیدایش درد در ناحیه اپی کندیل می شود و بالا آوردن مچ دست علیه مقاومت (Resisted Dorsi Flextion) نیز درد آرنج را تشدید می کند. در سندرم تونل رادیال حساسیت موضعی کمی پایینتر از اپی کندیل و در قسمت بالایی سطح خلفی ساعد وجود دارد به عبارتی بیماری آرنج تنیس بازان رخ می دهد.

رادیوگرافی آرنج در زایده اپی کندیل خارجی بازو طبیعی است.

درمان غیرجراحی بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان)

در اکثریت موارد موفقیت آمیز می باشد. توصیه برای درمان التهاب آرنج، کاهش فعالیت اندام مبتلا، گرم کردن آرنج و داروی ضد التهاب غیراستروئیدی اکثراً برای تسکین ناراحتی بیمار مؤثرند. همچنین تجویز بریس (Brace) مخصوص که به نام Tennis Elbow Brace نامیده می شود کمک کننده است. در مواردی که بیماری شدیدتر باشد تزریق کورتیکوستروئید طویل الاثر در زایده اپی کندیل خارجی همراه با بی حرکت کردن موقت آرنج به وسیله باند سه گوش یا ناودان گچی انجام می شود.

فیزیوتراپی: استفاده از امواج اولتراسوند در محل ضایعه غالباً مؤثر است. ماساژ عمیقی بر روی محل بیماری گرچه دردناک است ولی گاه به بهبودی کمک می کند.

مانیپولاسیون (Manipulation): گاه همزمان با تزریق کورتون و داروی بی حس کننده وضعی، در حالی که آرنج را مستقیم نگه داشته ایم، و دست در حالت چرخش به داخل است، مچ دست را به شدت خم می کنیم تا چسبندگیها آزاد شود.

بعضی از مؤلفین Shock Wave Therapy را برای این بیماران توصیه می کنند.

درمان جراحی بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان)

در مواردی که هیچ یک از اقدامات درمانی فوق مؤثر واقع نشوند اقدام به درمان جراحی زایده اپی کندیل خارجی بازو می کنیم که شامل آزاد کردن مبدأ عضلات اکستانسور از اپی کندیل خارجی و همچنین آزاد سازی شاخه عمقی عصب رادیال در صورت گیر کردن در چسبندگی ها و به نظر بعضی متخصصین قطع رباط حلقوی (Annular Ligament) لازم است.

بیماری های آرنج(آرنج گلف بازان)

التهاب زائده اپی کندیل داخلی بازو یا آرنج گلف بازان

التهاب زایده فوق لقمه ای درونی بازو که به آرنج گلف بازان هم موسوم است به مراتب کمتر از التهاب زایده فوق لقمه ای بیرونی بازو دیده می شود. علت و علایم بالینی و درمان التهاب زائده اپی کندیل داخلی بازو یا آرنج گلف بازان مانند التهاب زایده فوق لقمه بیرونی است با این تفاوت که در بیماران مبدأ عضلات خم کننده و چرخاننده ساعد به داخل Flexor Pronator Group مبتلا می شوند.

درمان بیماری های آرنج(آرنج گلف بازان)

درمان التهاب زائده اپی کندیل داخلی بازو یا آرنج تنیس بازان نیز مانند اپی کندیل خارجی شامل استراحت، داروهای ضد التهابی و بریس می باشد. فقط باید توجه کرد که به علت مجاورعصب اولنار در این ناحیه تزریق کورتون باید با احتیاط بسیار زیاد انجام شود.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها