تشخیص پارگی مینیسک زانو

مهم ترین تست برای بررسی پارگی و آسیب مینیسک زانو بررسی وجود تندرنس موضعی در خط مفصلی می باشد. وجود تندرنس موضعی در خط مفصلی قویا به نفع پارگی منیسک زانو می باشد. همچنین می توان از 2 مانور رایج برای ارزیابی علت پارگی مینیسک زانو استفاده نمود.

آزمون مک موری برای بررسی پارگی منیسک زانو

بیمار طاقباز دراز می کشد. برای آزمون منیسک زانوی داخلی، یک دست را روی قدام زانو قرار داده، شست و سایر انگشتان را روی خطوط مفصلی خارجی و داخلی بگذارید. پاشنه بیمار را با دست دیگر بگیرید و با استفاده از دست اول، تیبیا را به خارج بچرخانید و زانو را از فلکشن کامل به اکستانسیون بیاورید.

برای آزمون منیسک زانوی خارجی، این مانور با اعمال چرخش داخلی تکرار می شود. گرفتگی یا تق کردن در خط مفصلی در اوایل یا اواسط اکستانسیون ممکن است نشانه پارگی منیسک زانو باشد.

آزمون فشار دادن اپلی (Apley) یا آزمون ساییدگی زانو

در آزمون فشار دادن اپلی (Apley) یا آزمون ساییدن، بیمار به شکم می خوابد و زانو 90 درجه خم می شود. با قرار دادن محکم زانو یا دست خود روی بالا خلف ران بیمار، ران را ثابت کنید. پا را بگیرید و حین چرخاندن تیبیا به داخل و خارج یک نیروی فشارنده به سمت پایین وارد کنید. درد در هنگام فشار دادن برای پاره شدن مینیسک زانو مثبت تلفی می شود.

روش های تشخیص آسیب های زانو

  • رادیوگرافی باید از روبرو، نیمرخ و در صورت لزوم مایل و مماس به کشکک انجام گیرد. در مواردی که ناپایداری زانو وجود دارد علاوه بر انواع یاد شده باید رادیوگرافی از روبرو در حالی که بیمار ایستاده است نیز انجام شود. در پارگی رباطهای صلیبی زانو باید رادیوگرافی در حالی که رباطها تحت کشش قرار گرفته اند نیز انجام شود.
  • امروزه بهترین وسیله تشخیص آسیب های زانو و تشخیص علایم پارگی مینیسک زانو استفاده از MRI می باشد که وسیله ای غیر تهاجمی است و اطلاعات زیادی در مورد پارگی منیسک زانو، رباطها، غضروف مفصلی و سایر ضایعات نسوج نرم در اختیار ما می گذارد.
  • استفاده از آرتروسکوپ جهت دیدن داخل زانو این مزیت را دارد که نه تنها تمام عناصر داخل زانو به خوبی مشاهده می شود. بلکه در صورت وجود هر نوع ضایعه آن را می توان ترمیم و در صورت لزوم نمونه برداری کرد.
  • نشانه های آزمایشگاهی

انجام آزمایشهایی مانند فرمول شمارش خون، سرعت رسوب گلبولهای قرمز، میزان اسیداوریک خون و آزمایش لاتکس در تشخیص بیماری کمک شایانی به پزشک می کند. در صورت تجمع مایع در مفصل آزمایش مایع مفصلی برای تشخیص بیماری کمک قابل ملاحظه ای می کند.

اولویتهای تشخیص آسیب های زانو بر اساس سن بیماران

بر اساس سن بیمار تشخیص های مختلف مورد نظر است و در این موارد لازم است تأکید بیشتری روی بعضی از علایم و نشانه ها داشته باشیم:

- درد زانو در کودکان بیشتر منیسک دیسکی شکل را مطرح می کند.

- در نوجوانان با درد جلوی زانو اغلب کندرومالاسی کشکک، ناپایداری کشکک، استئوکندریت دیسکانت مطرح است.

- فراموش نکنیم که درد زانو ممکن است به علت انتشار درد ناشی از گرفتاری مفصل هیپ باشد.

- بیماری ازگود اشلاتر نیز در سنین نوجوانی دیده می شود و در آن بیماری به علت درد و تورم در محل توبرکول تیبیا مراجعه می کند.

- در بالغین اغلب ضایعات ورزشی مثل پارگی منیسک زانو، پارگی لیگامان ها وجود دارد که تست های مربوط به این ضایعات از اهمیت خاصی برخوردار است.

- در افراد مسن با درد مزمن و خشکی زانو اغلب استئوآرتریت دارند و توأم با گرفتاری سایر مفاصل هستند. گرفتاری متعدد مفصل الزاماً آرتریت روماتوئید نیست. بیماری هایی مانند سل، آرتریت روماتوئید، عفونتهای حاد و مزمن و تومورها در سنین مختلف دیده می شود.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها