جراحی زانوی پرانتزی


اگر مشکل فردی زانوی پرانتزی داشتن است (به این معنا که وقتی سر پا می ایستید و کف پاهایتان را در کنار هم جفت میکنید زانوهایتان با هم فاصله دارد) برای درمان پای پرانتزی نیازی به عمل جراحی وجود ندارد.

پای پرانتزی فقط موقعی ممکن است نیاز به عمل جراحی داشته باشد که همراه با درد زانو باشد. لازم به ذکر است که هر درد زانو در کسی که پا پرانتزی دارد هم نیاز به جراحی زانو ندارد. دردهای زانو علل متفاوتی دارند و بسیاری از آنها با رعایت دستوراتی بهبود میابند با این حال در مواردی ممکن است زانوی پرانتزی موجب شروع استئوارتریت یا سائیدگی قسمتی از زانو بشود. در این حالات زانو دردناک میشود. در این موارد پزشک معالج پس از اینکه با بررسی های کافی مطمئن شد که علت درد زانو، علائم زانو پرانتزی و مشکل ذکر شده است، برای درمان زانو پرانتزی اقدام به عمل جراحی زانو پرانتزی میکند. معمول ترین جراحی که در این موارد انجام میشود به این صورت است که پزشک، استخوان ساق را در زیر زانو با ابزارهای خاصی برش میدهد و سپس دو قطعه بالایی و پایینی را در امتداد مناسب در کنار یکدیگر قرار میدهد و به توسط پلاک یا با استفاده از گچ گیری این وضعیت تا مدتی حفظ میشود تا قطعات در وضعیت جدید جوش بخورند.

در صورتی که عمل جراحی و درمان زانوی پرانتزی به درستی انجام شده و موفقیت آمیز باشد فرد میتواند بعد از جراحی فعالیت های ورزشی خود را ادامه بدهد. مسلما اگر حراحی با عوارضی همراه شود ممکن است مشکلاتی برای بیمار بوجود آید.

براي درمان زانو پرانتزي كليك كنيد