جوش نخوردن شکستگی ران

جوش نخوردن شکستگی استخوان ران یکی از عوارض این شکستگی است که در بسیاری اوقات متعاقب عمل جراحی ایجاد میشود. درمان شکستگی تنه استخوان ران در غالب مواقع با استفاده از عمل جراحی صورت میگیرد. بعد از جراحی این شکستگی نیازی به گچ گیری آن نیست. ممکن است پزشک معالج تا چند روز بعد از جراحی از آتل بلند ران استفاده کند ولی این آتل حداکثر چند روز باقی مانده و بعد از آن باید حرکات زانو و مفصل ران شروع شود.

هدف از انجام حرکات نرمشی زانو و مفصل ران ممانعت از خشکی مفصل و محدودیت حرکتی در آن است. در صورتیکه بیمار این حرکات را در زمان مناسب بعد از جراحی انجام ندهد نخواهد توانست زانوی خود را بطور کامل خم و راست کند. در صورتیکه این وضعیت در بیمار ایجاد شود درمان وی بسته به شدت محدودیت حرکتی و زمانی که از شکستگی گذشته متفاوت است.

در صورتی که مدت زمان زیادی از شکستگی نگذشته و یا محدودیت کم باشد ممکن است بتوان با انجام حرکات نرمشی تحت نظر یک فیزیوتراپ بتوان خشکی مفصل را کمتر کرد ولی اگر این محدودیت زیاد بوده یا مدت بیشتری از شکستگی گذشته باشد درمان احتمالا خم کردن زانو در اطاق عمل و بعد از بیهوش کردن بیمار و یا استفاده از عمل جراحی است.

شکستگی ران قاعدتا باید بعد از گذشت شش ماه جوش خورده باشد. اگر بعد از گذشت نه ماه هنوز خبری از جوش خوردگی نباشد ممکن است نیاز به عمل جراحی مجدد وجود داشته باشد.

فیزیوتراپی

پزشک ممکن است به شما توصیه کند که به مراکز فیزیوتراپی مراجعه کنید. درمان های فیزیوتراپی برای مدیریت بیماری هایی مانند آرتروز استخوان و روماتیسم ،زانو درد و شکستکی استخوان ران مفید است مثلا یک متخصص فیزیوتراپی ممکن است موارد زیر را توصیه کند:

حرکات اصلاحی و تمرینات استقامتی ایزومتریک:انجام اینگونه تمرینات بدون ایجاد هیچ گونه التهاب و آسیب دیدگی در مفاصل باعث استقامت ماهیچه ها میشود.

حرکات اصلاحی و تمرینات کششی ایزومتریک:این گونه تمرینات هم باعث افزایش استقامت ماهیچه ها میشود و به عملکرد صحیح آن کمک میکند. پیاده روی به صورت روزانه واستفاده از یک چوبدستی وعصا در صورت نیاز هم از نمونه های درمان های فیزیوتراپی است .