خشک کردن و یا تعویض مفصل، کدامیک برای درمان آرتروز مفصل مچ پا بهتر است

درمان آرتروز مچ پا در ابتدا استفاده از اقدامات غیر جراحی مانند کاهش وزن، مچ بند و مصرف داروهای ضد التهاب است.  در صورتی که این اقدامات نتواند پاسخ درمان مناسبی را ایجاد کند ممکن است عمل جراحی  بتواند درد بیمار را مانند درمان آرتروز ستون فقرات کاهش دهد.

دو نوع عمل جراحی برای این بیماران انجام میشود. در عمل جراحی آرترودز  یا خشک کردن مفصل مچ پا استخوان های دو طرف مفصل مچ را به یکدیگر متصل میکنند. این عمل جراحی درد بیمار را از بین میبرد  ولی موجب خشک شدن مفصل هم میشود. بعد از این عمل بیمار نمیتواند مچ پای خود را به بالا و پایین حرکت دهد.  راه رفتن بیمار شبیه به کسی میشود که پای خود را گچ گرفته است.

در عمل جراحی تعویض مفصل استخوان های دو طرف مفصل مچ پا برداشته شده  و با سطوح مصنوعی که عمدتا فلزی است جایگزین میشود. در این نوع از عمل جراحی درد بیمار  از بین رفته ولی بیمار میتواند همچنان مچ پای خود را حرکت دهد.

معیارهای متفاوتی در اینکه کدامیک از اعمال جراحی ذکر شده برای  بیمار مفید است در نظر گرفته میشوند. یکی از این معیارها سن بیمار است بطوریکه در جوانترها  معمولا از عمل آرتروز و در افراد مسن تر از جراحی تعویض مفصل مچ پا استفاده میشود