دردهای سیاتیکی چیست؟

زمانی می‌گوییم فرد دچار دردهای سیاتیکی شده که مهره‌های کمر یا صفحه‌های بین آنها جابجا شده و با فشار بر ریشه‌های عصب سیاتیک، فرد را دچار دردی مانند برق گرفتگی می‌کند.

سیاتیک مهم‌ترین و بزرگترین عصب بدن است که از نخاع سرچشمه گرفته و به صورت شاخه شاخه به عضلات دیگر می‌رود و حس آن قسمت از بدن را تامین کرده و باعث حرکت آن می‌شود.

این عصب از مهره کمری سرچشمه می‌گیرد و با عبور از باسن به پشت زانو می‌رود که در آنجا دو شاخه شده و تا کف پا ادامه پیدا می‌کند و به نوک انگشتان ختم می‌شود.

این دردها معمولا از زانو به پایین را درگیر کرده و فرد در قسمت ساق و پشت پا احساس بی‌حسی می‌کند.

مهم‌ترین علت درد عصب سیاتیک ، برداشتن اجسام سنگین به طور ناگهانی است و در مواردی مثل هول دادن ماشین یا بیرون آوردن آن از چاله و خم شدن ناگهانی برای بلند کردن جسم سنگین به علت فشاری که به عصب سیاتیک وارد می‌شود فرد دچار این دردها می‌شود.

عوامل دیگری مثل تصادف‌ها که باعث جابجا شدن مهره‌ها می‌شود و وجود غده در کانال نخاعی موارد دیگری هستند که باعث بروز دردهای سیاتیکی می‌شوند.

اگر شخص فقط درد داشته باشد با استراحت مطلق در دو تا سه روز و استفاده از دارو و فیزیوتراپی بهبود پیدا می‌کند اما اگر علاوه بر احساس درد، دچار بی‌حسی و ضعف عضلانی شود و نتواند پایش را بالا و پایین کرده و هنگام راه رفتن بر آنها کنترل کافی داشته باشد، باید جراحی شود.

کسانی که دچار کمر درد می‌شوند معمولا برای همه عمر دچار کمردردهای مقطعی هستند و اگر نکات لازم را رعایت نکنند با احتمال برگشت و عود آن مواجه خواهند شد.

از آنجا که درمان سیاتیک مقطعی نیست، کسی که یک بار سابقه درد سیاتیک داشته باشد، دیگر نمی‌تواند برای همه عمر کارهای عادی‌اش را انجام دهد.