درمان اسپوندیلیت انکیلوزان چیست

هدف از درمان اسپوندیلیت آنکیلوزان ، کاهش درد و محدودیت حرکت است و برای نیل به این هدف از درمان های زیر استفاده میشود

فیزیوتراپی : منظور از فیزیوتراپی انجام نرمش های کششی برای حفظ دامنه حرکات مفاصل ستون مهره است

داروهای ضد التهابی : داروهای ضد التهاب درد ستون مهره و مفصل را کاهش میدهند ولی ممکن است بتوانند بر روی سیر بیماری هم تاثیر داشته باشند. پس بهتر است آنها را در زمان هایی هم که درد وجود ندارد استفاده کرد. این دارو ها عبارتند از ایندومتاسین، بروفن، دیکلوفناک، پیروکسیکام، ملوکسیکام، سلکسیب، ناپروکسن، مفنامیک اسید

داروهای ضد سیستم ایمنی : این داروها به دو دسته تقسیم میشوند. درمان های بیولوژیک و درمان هایی که سیستم ایمنی را تنظیم میکنند

درمان جراحی اسپوندیلیت انکیلوزان

در تعدادی از بیماران مبتلا به اسپوندیلیت آنکیلوزان به علت تخریب مفصل ران نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل ران پیدا میشود. در صورت تغییر شکل شدید ستون مهره ممکن است بتوان آن را با جراحی استئوتومی اصلاح کرد.

عوارض‌ احتمالي‌ اسپوندیلیت انکیلوزان

نارسايي‌ احتقاني‌ قلب‌

التهاب‌ چشم‌ كه‌ به‌ ندرت‌ منجر به‌ كوري‌ مي‌گردد.

آميلوئيدوز

بيماري‌ دريچه‌ قلب‌

بيماري‌ گوارشي‌

بيماري‌ ريوي‌

تحت‌ فشار قرار گرفتن‌ عصب‌ كه‌ باعث‌ كرختي‌ اندام‌ها مي‌گردد.

ناتواني‌ و بي‌حركتي‌ دايمي‌ درمان‌

اصول‌ كلي‌ آزمون‌هاي‌ تشخيصي‌ مي‌توانند شامل‌ بررسي‌هاي‌ آزمايشگاهي‌ خون‌ و راديوگرافي‌ ستون‌ فقرات‌ باشند.