درمان دررفتگی زانو

با توجه به اختلال گردش خون، بهتر است این در رفتگی هرچه زودتر جا انداخته شود. دررفتگی مفصل زانو از فوریتهای ارتوپدی است و بعضی مؤلفین معتقدند که این دررفتگی را بهتر است قبل از انجام رادیوگرافی و حتی بدون بیهوشی هر چه زودتر جا انداخت. در صورتی که علیرغم جا انداختن دررفتگی، گردنش خون بازنگردد، آنژیوگرافی برای بررسی وضعیت سرخرگ ها و در صورت لزوم ترمیم آن برای جلوگیری از گانگرن پا ضروری است.

در مواردیکه دررفتگی را نتوان به طور بسته جا انداخت یا پس از جا انداختن نسوج نرم و یا قطعات استخوانی مانع جا انداختن کامل زانو شود یا دررفتگی زانو باز بوده و یا با ضایعات عروق همراه باشد، جا انداختن باید با عمل جراحی انجام شود. پس از جا انداختن و اطمینان از سالم بودن عروق، مفصل را به مدت 2-3 هفته بی حرکت کرده و سپس با بریس به راه می اندازیم. بازسازی رباطهای صدمه دیده پس از فیزیوتراپی و با توجه به ناتوانی بیمار در صورت لزوم انجام می گیرد.