درمان عفونت سطحی پوست دست

سلولیت به معنای عفونت پوست است و علت آن تکثیر و رشد میکروب در پوست و بافت زیرین آن میباشد. درمان سلولیت دست هرچه زودتر باید انجام شود وگرنه احتمال سرایت عفونت به قسمت های دیگر دست و وخیم تر شدن آن وجود دارد.

مهمترین اقدامات درمانی برای معالجه سلولیت عبارتند از

  • درمان اصلی این بیماری تجویر آنتی بیوتیک است. دارو معمولا بصورت خوراکی به بیمار داده میشود ولی در موارد شدید ممکن است لازم شود بیمار در بیمارستان بستری و تحت درمان تزریقی قرار گیرد.
  • برای کاهش درد از داروهای مسکن استفاده میشود.
  • بیمار باید دست خود را بالاتر از سطح قلبش نگه دارد تا تورم آن کاهش یابد.
  • دست باید تا مدتی بیحرکت شود. بیحرکت کردن دست معمولا با استفاده از یک آتل یا اسپلینت انجام میشود. بعد از برطرف شدن علائم عفونت، حرکات دست به توسط فیزیوتراپ شروع میشود.
  • در مواردی که به علت شدت عفونت، چرک در زیر پوست جمع میشود باید با استفاده از جراحی مواد چرکی تخلیه شود.

مواردی از سلولیت که بدنبال زخمی شدن دست ناشی از گاز گرفتگی حیوان یا انسان ایجاد شده است یا زخم دست بر اثر مشت زدن به دهان و دندان فرد دیگر ایجاد شده است احتمال شدت یافتن عفونت زیاد است. علت اینست که میکروب هایی که در دهان انسان یا حیوانات وجود دارند میتوانند عفونت های بسیار خطرناکی ایجاد کنند. این عفونت ها را باید با دقت و توجه بیشتری درمان کرد.
در موارد زیر بیمار در بیمارستان بستری میشود

  • وضع عمومی بیمار بد باشد مثل تب شدید یا تغییرات فشار خون
  • با وجود مصرف آنتی بیوتیک وضعیت بیماری بدتر شود
  • بیمار ضعف سیستم ایمنی داشته باشد

سلولیت معمولا در عرض 10-7 روز درمان میشود ولی در موارد شدید یا وجود بیماری های زمینه ای ممکن است طول درمان بیشتر از این باشد. در موارد شدید ممکن است سلولیت گسترش یافته و موجب عفونت دیگر نقاط دست شود.