درمان پوکی استخوان با ورزش

درمان عوارض پوکی استخوان در زنان با ورزش

با توجه به اینکه بیشتر زنانی که پوکی استخوان دارند دچار کیفوز (برآمدگی پشت) هستند، در صورتی که کیفوز در اثر وضعیت بد یا ضعف عضلانی به وجود آمده باشد با ورزش های هدفدار تا حدّ زیادی می تواند بهبود یابد.

کیفوزی که در اثر شکستگی های متعدد ستون فقرات به وجود آمده باشد، قابل تصحیح نیست.

درمان شکستگی های ناشی از پوکی استخوان با ورزش

پوکی استخوان به تنهایی ممکن است باعث آزار و اذیت شما نشود، ولی هنگامیکه با شکستگی استخوان همراه می‏شود، بخصوص استخوان‏های کوچک ستون مهره ‏ها، درد شدیدی خواهد داشت و اگر ادامه داشته باشد زندگی روزمره شما را مختل خواهد کرد. در صورت داشتن پوکی استخوان کارهای زیادی می‏توانید انجام دهید تا به سلامت استخوان‏هایتان کمک کنید. تمرکز بر روی شکستگی ناشی از پوکی استخوان و قوی سازی استخوانهایی است که بیشتر مستعد شکستگی هستند یعنی ستون مهره ای، ران و مچ دست.

ورزشها برای ستون مهره ای شامل آنهایی می شود که بر روی گردن، قسمت فوقانی و میانی پشت و ناحیۀ کمری کار می کند. تمام ستون فقرات در نظر گرفته شده است. نوع استخوان تمام مهره ها از استخوانی به نام ترابکولار تشکیل شده است. بنابراین ورزش ها تمام طول ستون مهره ای را تقویت می کند.

ورزش می تواند سیستم سوماتو سنسوری را بهبود بخشد. این سیستم گیرنده های کوچک عصبی عضلانی داخل عضلات و مفاصل را در بر می گیرد.

ورزش مفاصل را متحرک می سازد و در طی این عمل این گیرنده ها را فعال می سازد. انعطاف پذیری به توانایی شما برای انجام فعالیتهای روزمره می افزاید و به حفظ تعادل و سرعت انجام عمل شما کمک می کند. بدون انعطاف پذیری کافی، پوشیدن و درآوردن لباس، حمام گرفتن، تمیز نمودن منزل و ... مشکل خواهد بود.