در آوردن پلاتین ساق پا بعد از درمان جراحی شکستگی

درد ساق در کسی که قبلا به علت شکستگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است میتواند به علت جوش نخوردن شکستگیو یا عفونت باشد. تشخیص جوش نخوردگی شکستگی در غالب موارد به توسط معاینه و رادیوگرافی ساده داده میشود. عفونت محل شکستگی را هم میتوان به توسط معاینه و آزمایشات لازم و بررسی تصویربرداری تشخیص داد.

در صورت جوش نخوردن شکستگی و درد ساق پا، بیمار باید تحت عمل جراحی پیوند استخوان قرار گیرد. وقتی هم که محل شکستگی عفونی شده باشد در صورتیکه شکستگی جوش خورده باشد پلاک خارج میشود و در صورت جوش نخوردن شکستگی، اگر پیچ و پلاک شل شده باشند باید خارج شده و قطعات شکستگی به توسط اکسترنال فیکساتور فیکس شوند. بعد از خارج شدن پیچ و پلاک محل سوراخ پیچ ها بندریج و بعد از چند ماه با استخوان جدید پر میشوند. در این مدت استخوان ضعیف بوده و ممکن است دوباره شکسته شود. پس بعد از خروج پیچ و پلاک به بیمار توصیه میشود تا شش هفته با کمک عصا راه رفته و روی اندام جراحی شده وزن نیندازد. بعد از حدود شش هفته استخوان آنقدر محکم میشود که فرد بتواند روی آن راه برود.

انجام نرمش هایی برای تقویت عضلات ران و ساق و مصرف لبنیات و میوه در این دوران مفید است.