سیاه شدن استخوان اسکافوئید درمچ دست

سیاه شدن استخوان که نام علمی آن نکروز آوازکولر است بیماری است که به علت نرسیدن خون به استخوان ایجاد میشود. استخوان یک بافت زنده است و سلول های آن برای زندگی نیاز به خون دارند. گاهی اوقات بنا به عللی مثلا به علت شکستگی، عروق خونی استخوان قطع شده و خون به اندازه کافی به آن نمیرسد. نتیجه آنست که سلول های استخوان میمیرند. به این وضعیت سیاه شدن استخوان میگویند.

البته رنگ استخوان سیاه نمیشود ولی چون در وضعیت های مشابه وقتی خون به دست یا پا نمیرسد رنگ آن تیره میشود و یا بعد از مدتی میمیرد و رنگ آن سیاه میشود، نکروز استخوان را هم در اصطلاح سیاه شدن آن میگویند.

خونرسانی استخوان اسکافوئید خوب نیست و بعد از شکستگی ممکن است به علت آسیب به عروق آن استخوان به اصطلاح سیاه شود. سیاه شدن استخوان اسکافوئید بعد از گذشت چند ماه از شکستگی در رادیوگرافی دیده میشود پس چنانچه ده روز پس از ضربه علائم سیاه شدگی در رادیوگرافی استخوان اسکافویید دیده شود این وضعیت نمیتواند به علت ضربه ذکر شده باشد.

علت این وضعیت معمولا اینست که استخوان اسکافویید قبلا به علت ضربه شکسته ولی بیمار به آن توجهی نکرده است. استخوان بدون درمان ممکن است جوش بخورد و یا جوش نخورد. در هر دو حال این امکان وجود دارد که درد ناشی از شکستگی بعد از مدتی از بین برود ولی عارضه آن بصورت سیاه شدن استخوان باقی بماند.

این استخوان سیاه شده مستعد بروز درد است. با ضربه مجدد به استخوان درد ایجاد شده و بیمار این بار به پزشک مراجعه میکند و تشخیص سیاه شدن استخوان را میدهد ولی این سیاه شدن همانطور که گفته شده نمیتواند مربوط به ضربه ده روز قبل باشد و به احتمال زیاد قبلا ایجاد شده است.

وقتی استخوان اسکافویید سیاه شود احتمال جوش خوردن آن کم میشود. وقتی هم که استخوان قبلا شکسته شده باشد و بیمار بعد از مدتها به پزشک مراجعه کند به وضعیت موجود در استخوان دیگر شکستگی نمیگویند. وضعیت ایجاد شده در واقع جوش نخوردن شکستگی قبلی است. این شکستگی معمولا با گچ گیری درمان نشده و برای جوش خوردن نیاز به عمل جراحی دارد.