شكستن قولنج كمر و دیسك كمر

حركات خاصی كه در مفاصل توسط پزشك انجام می شود به برقراری نظم در ستون فقرات كه از بین رفته است كمك می كند اما آنچه كه در بین مردم رواج دارد حركات ناخواسته ای است كه با صدایی همراه است كه توصیه نمی شود.

شكستن قولنج كمر به طور ناگهانی برای درمان قولنج، فشار بر عصب و اختلال در دیسك كمر را در پی دارد.

در طب مدرن با توجه به شناختی كه از مفاصل و عناصر تشكیل دهنده آن وجود دارد مشخش شده است كه اتصالاتی در مفاصل وجود دارد كه برخی از آنها به كمك پرده ای به نام سینورال كه بین و دور مفاصل را می گیرد و برخی دیگر هم به كمك غضروف به هم وصل می شوند.

قولنج کمر زمانی می شکند که مفصل در این فاصله باریک حرکت کند. کناره‌های دو استخوان به یکدیگر نزدیک می‌شوند و کپسول مفصل را فشار می‌دهند. گازهای داخل مفصل (معمولاً نیتروژن)، به سرعت با صدای ترق تروق از فضای مفصل خارج می‌شوند و باعث صدا دادن کمر و قولنج شکستن می شود. در گردن، پشت و كمر در طب مدرن حركاتی مانند شکستن قولنج کمر وجود دارد كه توسط پزشك انجام و به این كار دستكاری طبی گفته می شود.

در بیماران نیازمند توسط پزشك با تجربه ارتوپد یا متخصص طب فیزیكی یا متخصص كایروتراپی انجام می شود.

حركات خاصی كه در مفاصل توسط پزشك انجام می شود به برقراری نظم در ستون فقرات كه از بین رفته است كمك می كند اما آنچه كه در بین مردم رواج دارد حركات ناخواسته ای است كه با صدایی همراه است كه توصیه نمی شود.

این كار مخصوصاً در ستون فقرات، گردنی و به ویژه در افراد مسن بالای ۶۰ سال به دلیل وجود اختلالات عروقی و آرتروز می تواند موجب ایجاد ضایعاتی در ستون فقرات گردن و نخاع شده و در مواردی موجب كنده شدن پلاك های عروقی و ورود لخته های خونی به مغز شود.

در دست ها شكستن قلنج ضرر مشخصی ندارد ولی عادت ناخوشایندی است صدایی كه شنیده می شود صدای آزاد شدن گاز اكسید نیتروژن است كه در مفاصل جمع شده و با حركت صورت گرفته این گاز جابه جا می شود.

شكستن قلنج كمری به طور ناگهانی موجب ایجاد ضایعات غیرقابل جبران در كمر می شود و گاهی می تواند به وارد شدن فشار بر عصب و ایجاد اخلال در دیسك كمر منجر شود.

به طوری كه ریشه های مهره های كمری و گردنی را درگیر كند و حتی ضایعات نخاعی نیز به بار آورد.

اینكه برخی از مردم در برخی مكان ها مانند حمام ها به فردی كه قلنج را می شكند مراجعه می كنند اصلاً توصیه نمی شود.