شکستگی استخوان ترقوه در کودکان و نوزادان

شکستگی استخوان ترقوه در کودکان


این شکستگی در کودکان بسیار شایع می‌باشد. در کودکان لایه ای که روی تنه استخوان قرار دارد و آنرا دورتادور می‌پوشاند و به آن پرده ضریع می‌گویند بسیار ضخیم است . حمایت این لایه باعث می‌شود که در شکستگی استخوان ترقوه  (CLAVICLE BONE FRACTURE) در کودکان جابجایی قطعات شکسته حداقل باشد . در بسیاری از مواقع استخوان ترقوه می‌شکند ولی این لایه پوشاننده سالم باقی می‌ماند . در نتیجه و ازآنجاکه این پرده نقش بسیار مؤثری در جوش خوردن قطعات شکستگی دارد ، جوش خوردگی سریع و کامل حاصل می‌شود. این شکستگی در کودکان تقریباً هیچ گاه نیاز به عمل جراحی ندارد.

شکستگی استخوان ترقوه در نوزادان


هنگام زایمان ، عبور نوزاد از کانال تنگ زایمانی، گاهی با عوارض و حوادثی همراه می‌باشد. یکی از این عوارض شکستگی استخوان‌ها حین زایمان می‌باشد . شایع‌ترین استخوانی که حین زایمان دچار شکستگی می‌شود استخوان ترقوه است . این رویداد بیشتر در مواردی رخ می‌دهد که نوزاد درشت بوده و عبور او از کانال زایمان با سختی و دشواری همراه باشد . ندرتاً در این موارد نیاز می‌شود ماما یا پزشک معالج جهت تسهیل در امر زایمان و اجتناب از عوارض ناگوارتر خود اقدام به شکستن استخوان ترقوه نماید.

این شکستگی در نوزادان کاملاً بی‌خطر بوده و به هیچ نوع درمان خاصی نیاز ندارد . پس از دو هفته به طور کامل جوش می‌خورد که و بهبود پیدا می‌کند .گاهی پزشک معالج جهت ایجاد یک بی‌حرکتی نسبی آستین نوزاد را به قدام سینه روی پیراهن سنجاق می‌کند .در این شکستگی در روزهای اول پس از زایمان والدین یا پزشک مراقب مشاهده می‌کند که نوزاد از اندام سمت مبتلا استفاده نمی‌کند و لمس آن ناحیه و جابجا کردن اندام در سمت مبتلا با بی‌قراری و گریه نوزاد همراه است. گاهی یکی دو ماه و بدون هیچ سابقه قبلی والدین با نگرانی از لمس یک برجستگی در استخوان ترقوه مراجعه می‌کنند و بررسی رادیوگرافی نشان می‌دهد استخوان ترقوه دچار شکستگی شده بوده و حالا به‌طور کامل جوش خورده است و آنچه والدین متوجه آن شده اند در حقیقت محل جوش خوردن شکستگی می‌باشد.
یکی از عوارضی که به طور شایعی با شکستگی ترقوه در نوزادان اشتباه می‌شود و در تشخیص افتراقی با آن قرار می‌گیرد ، فلج ریشه‌های عصبی به علت کشیده شدن دست حین زایمان می‌باشد . در این موارد نیز نوزاد اندام سمت مبتلا را حرکت نمی‌دهد ولی در لمس استخوان ترقوه هیچ نامنظمی به دست نمی‌خورد و در رادیوگرافی شکستگی مشاهده نمی‌شود. این عارضه جدی بوده، سیر آن طولانی می‌باشد و نیاز به پیگیری و گاهی اقدام درمان‌های فیزیوتراپی و حتی جراحی در ماه‌های بعد دارد.