شکستگی استخوان ران در کودکان

ترک خوردن، خرد شدن یا شکستگی استخوان ران را شکستگی فمور (استخوان ران) گویند که گاهی اوقات چنانچه محل شکستگی در بخش بالای استخوان ران نزدیک به ناحیه مفصل ران باشد، “شکستگی مفصل ران (هیپ)” یا “مفصل ران شکسته” نیز نامیده می‌شود. شکستگی ران پا در صورت ساده بودن و وجود ترک‌های کوتاه در استخوان معمولاً نیازی به جراحی ران پا ندارد و از آتل و گچ استفاده می شود و پس از بهبودی به منظور بازگشت عملکرد طبیعی پا از درمان ورزش و فیزیوتراپی شکستگی ران پا استفاده می شود. اما اگر شکستگی پا در سراسر استخوان ران وجود داشته باشد یا استخوان در رفته یا خرد شده باشد، برایدرمان شکستگی ران پا عمل جراحی معمولا بی‌درنگ انجام می‌شود.چنانچه به درمان آن بی تفاوت بوده ممکن است سبب کوتاهی پا و یا عوارض دیگر شود.

علت شکستگی استخوان ران در کودکانبیشتر تصادف اتومبیل و سقوط از بلندی است و در نوزادان گاه متعاقب زایمان سخت دیده می شود.

درمان شکستگی استخوان ران در کودکان


درمان شکستگی استخوان ران در کودکان در بر خلاف بالغین اکثراً احتیاج به جراحی نداشته و آنها را می توان با گچ گیری و یا کشش و گچ گیری درمان نمود.

درمان شکستگی ران کودکان بسته به اینکه اگر شکستگی استخوان ران جابجایی نداشته باشد گچ اسپایکا گرفته می شود ولی اگر شکستگی استخوان ران جابجایی داشته باشد تا 4-5 سالگی شکستگی را زیر بیهوشی جا انداخته و برای بیمار گچ اسپایکا گرفته می شود. مختصر زاویه دار شدن و جابجایی قطعات در کودکان قابل قبول بوده و اکثراً بعد از چندی با رشد کودک درمان  می گردد (Rem,deling). درمان شکستگی استخوان ران در سنین بالاتر که شکستگی جابجایی زیاد دارد و در کودکانی که نتوان شکستگی استخوان ران را جا انداخت و یا شکستگی هایی که با جا انداختن و گچ گیری درمان شده ولی قطعات در گچ جابجا شده است، ابتدا باید اندام شکسته را 2-3 هفته در کشش گذاشت و پس از چسبیدن قطعات به یکدیگر برای بیمار گچ گرفت.

امروزه بعضی از جراحان شکستگی استخوان ران در کودکان 5-6 سال به بالا را با عمل جراحی ثابت می کنند. این کار ممکن است بدون بازکردن محل شکستگی و با گذاشتن میله ای در استخوان از بالا به پایین (Antegrade) و یا از پایین به بالا (Retr,grade) با کنترل C-Arm انجام داد. میله ها باید طوری گذاشته شود که به صفحه رشد استخوان صدمه ای وارد نشود. در صورت عدم امکان محل شکستگی استخوان رانرا باز کرده و آن را با پلیت ثابت می کنند.

ثابت کردن شکستگی استخوان ران با عمل جراحی در کودکانی که دچار ضایعات متعدد (Multiple Trauma) شده اند و یا کودکانی که به هرعلتی مراقبت از آنها در گچ و کشش مشکل باشد، انجام می شود.

شکستگی باز استخوان ران در کودکان را بهتر است پس از تمیز کردن زخم با فیکساتور خارجی ثابت نمود.

شکستگی های استخوان ران- انتهای پائینی


شکستگی های انتهای پایینی ران شامل شکستگی کوندیل داخلی، کوندیل خارجی و شکستگی سوپرا کوندیلار می باشد. ناحیه سوپرا کوندیلار به قسمتی از ران که بین کوندیلها و تلاقی متافیز و دیافیز ران است گفته می شود.

شکستگی استخوان ران در جوانان در اثر سقوط از بلندی و یا تصادفات شدید به وجود می آید. درشکستگی استخوان ران در سالمندان ضربات با شدت کمتری باعث شکستگی این ناحیه می گردد.

نشانه های شکستگی های استخوان ران- انتهای پائینی

زانو و انتهای پایینی ران اندام شکسته متورم بوده و تغییر شکل داده است. حساسیت موضعی در شکستگی های انتهای پایینی ران وجود دارد در غالب موارد مایع در زانو وجود دارد. حرکات زانو فوق العاده محدود و دردناک است.

باتوجه به این که شکستگی های انتهای پایینی ران ممکن است ضایعاتی به عروق و اعصاب ناحیه پوپلیته وارد کند، معاینه عصبی و بررسی جریان خون پای این بیماران ضروری است. رادیوگرافی خط شکستگی های انتهای پایینی ران را نشان می دهد. شکستگی های انتهای پایینی ران ممکن است بدون جابجایی بوده و یا قطعات شکسته جابجا شده باشند شکستگی های انتهای پایینی ران ممکن است خطی شکل و یا چند تکه ای باشد. خط شکستگی ممکن است به شکل T و یا Y به مفصل راه یافته باشد.

CT Scan وسیله خوبی برای تشخیص نوع شکستگی های داخل مفصلی است.

درمان شکستگی های استخوان ران- انتهای پائینی


درمان شکستگی های انتهای پایینی ران در مواردی که شکستگی با جابجایی همراه است سابق بر این مؤلفین آن را با کشش درمان می کردند. در این روش علاوه بر این که بیمار باید چند هفته در کشش باشد، اکثراً باعث محدودیت در حرکات زانو می گردد. امروزه در درمان شکستگی اکثر مؤلفین شکستگی های انتهای پایینی ران را با عمل جراحی ثابت نموده و حرکات زانو را هر چه زودتر شروع می کنند تا از محدودیت حرکات زانو جلوگیری شود. در درمان شکستگی مواردی که شکستگی های انتهای پایینی رانمنحصر به یکی از کوندیلهای ران باشد معمولاً آن را می توان با پیچ ثابت کرد ولی در شکستگی های سوپراکوندیلار فمور  در اکثر موارد بعد از باز کردن محل شکستگی و جا اندازی آناتومیک سطح مفصلی، به کمک یک پلاک شکستگی را فیکس می کنیم (,RIF) و بیمار بلافاصله بعد از درمان شکستگی و عمل حرکات زانو را شروع می کند. حداقل سه ماه بعد از درمان عمل جراحی بیمار نباید روی پای خود وزن بگذارد. نکته مهم در درمان شکستگی های انتهای پایینی ران اعاده سطح مفصل است، زیرا کوچکترین جابجایی قطعات داخل مفصل باعث پیدایش استئوآرتریت زودرس زانو می گردد.

عوارض شکستگی های استخوان ران- انتهای پائینی


1- آسیب های عروقی ناشی از شکستگی استخوان ران: از عوارض خطرناک شکستگی های انتهای پایینی ران است. به محض پیدایش اختلال در گردش خون باید اقدام به جا انداختن شکستگی کرد و در صورتی که علیرغم جاانداختن شکستگی، گردن خون پا برنگردد، باید آنژیوگرافی کرد و در صورت پاره بودن سرخرگ آن را با کمک جراح عروق ترمیم کرد.

2- محدودیت حرکات مفصلی ناشی از شکستگی استخوان ران: با توجه به طولانی بودن زمان درمان شکستگی استخوان ران و این که گاه شکستگی استخوان ران به درون مفصل ران راه می یابد، محدودیت حرکات مفصلی در این بیماران زیاد دیده می شود.

شکستگی استخوان ران

شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان ران بیشت در نوجوانان دیده می شود و در اکثر موارد ضربه شدید باعث ایجاد آن می شود. شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان ران بیشتر در تصادف اتومبیل و یا ورزش های سنگین دیده می شود. تکه پایینی معمولاً به جلو و یا به بیرون تغییر مکان می دهد.

نشانه های شکستگی استخوان ران

در شکستگی صفحه رشد انتهای پایینی استخوان ران زانو متورم و دردناک و حرکات آن با درد فوق العاده همراه است و گاه مایع در زانو وجود دارد. رادیوگرافی به تشخیص نوع شکستگی کمک می کند.

درمان شکستگی استخوان ران


درمان غیرجراحی شکستگی استخوان ران

 درمان شکستگی استخوان ران جا انداختن بسته شکستگی در اکثر موارد موفقیت آمیز است. این عمل بهتر است در اطاق عمل و زیر بیهوشی عمومی انجام گیرد. پس از جا انداختن عضو شکسته را باید با گچ بی حرکت کرد. زمان لازم برای درمان و جوش خوردن این شکستگی 6 هفته است.

درمان جراحی شکستگی استخوان ران

درمان شکستگی استخوان ران گاه جا انداختن بسته شکستگی امکان ندارد. در این موارد باید اقدام به جا انداختن شکستگی و ثابت کردن آن به طور دقیق با عمل جراحی کرد.

عوارض شکستگی استخوان ران

صدمه به صفحه رشد در کناره داخلی باعث واریس زانو و در کناره خارجی باعث والگوس آن می شود. در صورتی که صفحه رشد به طور یکنواخت صدمه دیده باشد باعث کوتاهی پا و دیگر عضوها می شود.