شکستگی استخوان کتف (Fracture of Scapula)

علت شکستگی استخوان کتف

شکستگی زائیده کوراکوئید، زائده آکرومیون و تنه استخوان کتف بیشتر در اثر ضربه مستقیم در تصادفها دیده می شود. در حالی که شکستگی گردن استخوان کتف غالباً در اثر زمین خوردن روی شانه به وجود می آید. که در موارد خاص نیاز به جراحی توسط جراح شانه می باشد.
نشانه ها و علائم شکستگی استخوان کتف
در مشاهده، تورم، خراش پوستی و خونمردگی از علایم برجسته شکستگی است.
در لمس استخوان شکسته حساس و دردناک و گاه با کریپتاسیون همراه است.
حرکات شانه، محدود و دردناک است.
رادیوگرافی به تشخیص بیماری کمک می کند.

درمان شکستگی استخوان کتف

با توجه به اینکه کتف به وسیله توده ای از عضلات محصور شده است شکستگی تنه این استخوان غالباً بدون جابجایی است و احتیاج به جا انداختن ندارد. در این شکستگی پزشک باید توجه داشته باشد که احتمال شکستگی دنده و پنوموتوراکس همراه برای بیمار می تواند کشنده باشد. توجه به عکس قفسه سینه از لحاظ بررسی پنوموتوراکس ضروری است. درمان بیماری عبارت از استراحت و ثابت کردن اندام بالایی به گردن با باند سه گوش (Sling) است. در 18 ساعت اول گذاشتن کیف یخ روی استخوان کتف از افزایش خونریزی در عضو جلوگیری می کند. برای جلوگیری از سفت شدن مفصل حرکت مفصل های دست، مچ دست و آرنج از همان ابتدا باید شروع شود. فقط در موارد خاصی که شکستگی حفره گلنوئید وجود داشته و یا توأم بودن این شکستگی با شکستگی ترقوه ممکن است، درمان شکستگی کتف احتیاج به عمل جراحی داشته باشد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها