شکستگی های استخوان دنبالچه

علت شکستگی دنبالچه


معمولا در اثر زمین خوردن روی باسن عارضه شکستگی دنبالچه بوجود می آید و ممکن است با یا بدون جابجایی باشد. در معاینه حساسیت نسبتاً زیادی در فشار روی استخوان دنبالچه وجود دارد. پرتونگاری به تشخیص بیماری کمک می کند. علت بسیاری از درد های دنبالچه نامعلوم است. بندرت ممکن است این درد به علت ضربه ( مانند زمین خوردن یا زایمان)، تحرک زیاد دنبالچه بوده و در موارد نادر عفونت، تومور یا شکستگی علت آن باشد. شیوع درد دنبالچه در زنان پنج برابر مردان است که به علت تفاوت شکل استخوان بندی لگن بین زنان و مردان میباشد.

درمان شکستگی استخوان دنبالچه با جدیدترین روش ها


استراحت در بستر تا تسکین درد دنبالچه و استفاده از حلقه بادی (Air Ring) در موقع نشستن برای جلوگیری از وارد آمدن فشار روی دنبالچه مفید است. گاه درد استخوان دنبالچه این بیماران طولانی و ناراحت کننده می شود و تزریق موضعی داروهای بی حس کننده توأم با استات هیدروکورتیزون و گرمادرمانی برای تسکین و درمان درد دنبالچه مؤثر است. به نظر بعضی از مؤلفین در مواردی که درمان های فوق مؤثر نباشند، برداشتن استخوان دنبالچه ضروری است.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها