علائم و عوارض شکستگی لگن

علائم شکستگی لگن

- فرد بعد از زمین خوردن، فورا قادر به حرکت نیست.

- درد شدیدی را در قسمت جلوی ران و یا در کشاله ران احساس می کند.

- نمی تواند سنگینی خود را بر آن طرف صدمه دیده بیندازد.

- سفتی، کبودی و ورم در اطراف منطقه شکستگی دیده می شود.

- پای صدمه دیده، کوتاه می شود.

- پای صدمه دیده، به خارج از بدن متمایل می شود.

عوارض شکستگی لگن

اگر شکستگی لگن باعث شود فرد برای مدت زمان طولانی، بی حرکت بماند، ممکن است یک و یا چند مشکل زیر را پیدا کند:

- لخته خونی در پاها و یا در ریه ها

- زخم بستر

- عفونت دستگاه ادراری

- ذات الریه

بیشتر شکستگی های لگن در یکی از دو منطقه استخوان ران رخ می دهد

الف- گردن استخوان ران: این منطقه بالاترین منطقه استخوان ران و درست در زیر سر استخوان (بخش توپی) قرار دارد.

ب- منطقه داخلی توروکانتر: این منطقه یک کم دورتر از مفصل لگن می باشد.

علل شکستگی لگن

- تصادفات رانندگی

- افتادن از بلندی

- در افرد دارای استخوان های ضعیف، شکستگی لگن در اثر ایستادن بر روی یک پا و یا چرخیدن پا رخ می دهد.