علت زانوی ضربدری

علل زانوی ضربدری

زانو ضربدری که با نام ژنو-والگوم نیز شناخته می‌شود به معنای وجود قوس غیرطبیعی در پاها است که موجب می‌شود دو مفصل زانو به هم نزدیک شوند و حتی با هم تماس پیدا کنند و مچ پاها از هم فاصله بگیرند.عواملی که باعث زانوی ضربدری می‌گردند عبارتنداز:

  • عدم هماهنگی در صفحه رشد(در کودکان)
  • بیماری‌های که باعث کاهش ماده معدنی استخوان می‌شوند(مثلاً بیماری راشیتیسم)
  • به دنبال ضربات وارده(به ویژه به صفحه رشد)
  • آرتروز (استئوآرتریت)
  • پارگی رباط های زانو
  • آرتریت روماتویید
  • شکستگی‌های انتهایی استخوان ران که بد جوش خورده‌اند.
  • شکستگی قسمت فوقانی استخوان درشت نی(به علت بد جوش خوردن)