علت ورم یکطرفه ساق و پا

توجه: چنانچه این مطلب با جستجوی شما مطابقت ندارد، حتما مطالب مرتبط را در انتهای مطلب مشاهده نماید

یکی از مشکلاتی که ممکن است به علل متفاوتی در ساق بوجود آید تورم آن است. این تورم ممکن است حاد یا مزمن باشد، میتواند با یا بدون درد باشد و میتواند بصورت یکطرفه و یا دوطرفه ایجاد شود. معمولا در مواردی که علت تورن ساق مشکلات سیاهرگ (ورید) ، رگ لنفی باشد این ورم یکطرفه است. همچنین تورمی که در ساق بدنبال ضربه و یا عفونت ایجاد میشود هم یکطرفه است. در زیر مهمترین علل ورم یکطرفه ساق مورد بحث قرار میگیرند. البته در مواردی ممکن است ورم ناشی از این بیماری ها دوطرفه باشد.

وریدها رگ هایی هستند که خون تیره را از بافت های بدن جمع آوری کرده و آن را به قلب برمیگردانند. رگ های لنفی رگ هایی هستند که مایع میان بافتی را جمع آوری کرده و آن را به جریان خون بازمیگردانند. مهمترین این علل عبارتند از

  • بارداری : بارداری بر اثر فشار رحم بزرگ شده بر روی وریدهای لگن میتواند موجب بیشتر ماندن خون در وریدهای ساق و بدنبال آن ورم پا در بارداری شود
  • نارسایی وریدی ساق : در ساق دو سیستم وریدی وجود دارد که یکی سطحی و دیگری عمقی است. نارسایی وریدهای سطحی ساق معمولا موجب واریس و نارسایی سیستم وریدی عمقی ساق موجب ورم میشود
  • تومورهای لگن و انسداد ورید وناکاو تحتانی دو بیماری هستند که میتوانند موجب انسداد در مسیر بازگشت خون وریدی اندام تحتانی به قلب شده و ایجاد ورم ساق کنند
  • لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق میتواند موجب انسداد ورید و در نتیجه تورم ساق شود. این بیماری معمولا بصورت حاد ایجاد شده و با درد ساق همراه است. در صورت درمان مناسب معمولا درد و ورم از بین میرود. با این حال در تعدادی از بیماران حتی با وجود از بین رفتن لخته، ورم ساق تا مدت ها باقی میماند
  • لنف ادم به علت انسداد ورید های لنفاوی : انسداد وریدهای لنفی معمولا بدنبال تومور، جراحی، بعد از رادیوتراپی، عفونت مزمن، رشد ناقص سیستم لنفاوی و فیلاریازیس ایجاد میشود
  • اختلالات مادرزادی مانند اتصال کوتاه بین ورید و شریان : اتصال نابجای بین شریان و ورید را شانت Shant میگویند. شانت ها میتوانند موجب افزایش فشار وریدی و در نتیجه ورم ساق شود
گاهی اوقات علت ورم ساق ضربات وارده به آن در حین کار یا ورزش است. مهمترین این آسیب ها عبارتند از
  • پارگی تاندون آشیل
  • پارگی عضلات ساق
  • شکستگی ساق

برای درمان درد ساق پا کلیک کنید