عوارض شکستگی های لگن

مرگ و میر و عوارض ناشی از شکستگی های لگن نسبتاً زیاد است. مهمترین عوارض این شکستگی لگن در مرحله حاد عبارتند از: خونریزی و شوک، پارگی مجاری ادار و مثانه و ایلئوس فلجی.
1- خونریزی: شکستگی های لگن تنها شکستگی در رشته ارتوپدی می باشد که می تواند ایجاد مرگ کند. شبکه وریدی- شریانی بسیار بزرگ و پیچیده ای در کف لگن وجود دارد که در هنگام شکستگی لگن دچار خونریزی وسیعی می شود که جان بیمار را تهدید می کند.
2- عوارض دستگاه ادراری تناسلی: از این بیماران در بدو ورود به بخش اورژانس خواسته می شود که ادرار کنند در صورتی که خود بیمار بتواند ادرار کند و در ادرار خون وجود نداشته باشد، ضایعات مجاری ادراری وجود ندارد. اگر بیمار قادر به ادرار کردن نباشد و یا در ادرار بیمار خون وجود داشته باشد و یا از نوک مجرای ادرار او خون خارج شود، شکستگی با ضایعات مثانه و مجاری ادرار همراه است. گذاشتن سوند ادراری در این بیماران بهتر است توسط متخصص اورولوژی و با دقت خاص انجام پذیرد. در صورت عدم موفقیت در سوندگذاری سیستوتومی بالای عانه باید به عمل آید.
پارگی مثانه می تواند در اثر جداشدن سیمفیزیس پوبیس و یا در اثر ورود استخوان شکسته به آن رخ دهد. این پارگی می تواند به صورت داخل صفاقی یا خارج صفای باشد. اغلب این پارگی خارج صفاقی است (85 درصد) و ادرار در داخل فضای اطراف مثانه پخش می شود. این بیماران ممکن است در شوک باشند و معمولاً شکایت بیمار به این صورت است که احساس ادرار می کنند ولی قادر به ادرار کردن نمی باشد. در پارگی مثانه سوند به راحتی عبور می کند اما از آن فقط چند قطره ادرار خونی رنگ ممکن است خارج شود.
صدمات مجرای اداری در مرحله بعد قرار دارد که البته به دلیل طول بیشتر مجرا در مردان شیوع آن در مردان بیشتر است.
رادیوگرافی دستگاه ادراری به تشخیص نوع و محل ضایعه کمک می کند.
3- عوارض دستگاه گوارش
ضایعات این سیستم با دو مکانیسم زیر رخ می دهد: الف) عارضه ناشی از صدمات نافذ اولیه.
ب) عارضه ناشی از جابجایی شکستگی لگن که بیشتر ناحیه راست روده را تحت تأثیر قرار می دهد.

علائم شکستگی لگن بعد از زمین خوردن و تصادف، عبارتند از:

  • درد لگن
  • عدم توانایی بلند کردن، چرخاندن یا حرکت دادن پا
  • عدم توانایی ایستادن با قرار دادن وزن بر روی پا
  • تورم و کبودی در اطراف مفصل لگن
  • کوتاه شدن پا در طرف آسیب‌دیده‌ی لگن
  • چرخش لگن به سمت بیرون در طرف آسیب‌دیده
  • شکستگی لگن لزوماً موجب کبودی نمی‌شود و همچنین ممکن است در راه رفتن و ایستادن مشکل ایجاد نکند.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها