عوارض پارگی دیسک کمر

اگر فشار وارده به دیسک کمر بیش از حد تحمل باشد، قسمت محیطی دیسک پاره شده و قسمت مرکزی آن از این شکاف به خارج رانده می شود. قسمت مرکزی دیسک بین مهره ای در کودکان حاوی مقدار زیادی آب بوده و ژله مانند است، در حالیکه در بالغین آب کمتری داشته و حالت نیمه جامد شبیه به آدامس جویده شده دارد. پارگی دیسک کمر باعث به وجود آمدن مشکلات زیر خواهد شد.

پارگی دیسک کمر و درد سیاتیک

دیسک خارج شده، روی ریشه های اعصاب فشار آورده و باعث تحریک یا فلج آن ها می گردد. تحریک ریشه های عصب باعث انتشار درد در مسیر عصب سیاتیک به کف پاها می شود و باعث بروز علائم سیاتیک پا و همچنین درد سیاتیک خواهد شد.

پارگی دیسک کمر و استئوآرتریت مهره

پارگی دیسک کمر و خارج شدن قسمت مرکزی آن باعث کم شدن ارتفاع دیسک گشته و دو مهره را به هم نزدیک تر می کند. در نتیجه فشار بیشتری روی مفاصل بین کمر وارد شده و باعث استئوآرتریت مهره آن می گردد.

پارگی دیسک کمر و تنگی کانال نخاعی

نزدیک شدن مهره ها به یکدیگر باعث تنگ شدن سوراخ های بین مهره ای که اعصاب از آن عبور می کند می گردد، ریشه های عصبی را تحت فشار قرار داده و تحریک می کند و باعث تنگی کانال نخاع کمر می شود.

برای آشنایی با درمان پارگی دیسک کمر بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها