عوارض پارگی رباط صلیبی زانو

پارگی این رباط در ورزش‌هایی که همراه به ضربات شدید هستند و نیز هنگامی که زانو در هنگام حرکت سریع با هنگام توقف از از یک حرکت سریع دچار تغییر وضعیت شدید می‌شود، ممکن است رخ دهد.

شنیدن صدای تق پس از ضربه، درد در بخش بیرونی و پشت زانو، تورم پس از چند ساعت، گیر کردن زانو یا خالی کردن زانو در هنگام انداختن وزن روی آن، محدودیت حرکات زانو به علت درد و تورم و احساس ناپایداری در زانو از علائم پارگی رباط صلیبی قدامی می‌کند.

رباط متقاطع جلویی (ACL ) یکی از رباط های مهم داخلی مفصل زانو است. رباط متقاطع جلویی معمولا رباط صلیبی جلویی(قدامی) نیز خوانده می شود.

رباط صلیبی زانو

رباط صلیبی قدامی زانو یکی از چهار رباط مهم برای پایداری زانو و حرکت مناسب آن است.رباط صلیبی قدامی به شکل ذوزنقه‌ای در میان زانو انتهای استخوان ران را به استخوان درشت نی متصل می‌کند؛ این رباط از لغزیدن استخوان درشت‌نی (تیبیا) در جلوی استخوان ران جلوگیری می‌کند، و نیز پایداری چرخشی زانو را باعث می‌شود.آسیب‌دیدگی این رباط ممکن است خفیف و در حد پارگی جزئی یا شدید و در حد پارگی کامل یا جدا شدن آن از یک سر استخوان باشد.

رباط صلیبی قدامی به شیوه‌های گوناگونی ممکن است آسیب ببیند؛ شایع ترین شیوه آسیب‌دیدگی این رباط خم شدن بیش از حد زانو به عقب و پیچیدن بیش از حد زانو، یا متمایل شدن بیش از حد زانو به یک طرف است.پارگی این رباط اعلب به علت ضربه مستقیم به زانو در هنگامی است که پا در وضعیت پایداری قرار دارد، برای مثال هنگامی که یک بازیکن فوتبال را که محکم روی پاهایش ایستاده است، از کنار تکل می‌کنند.

عوامل پارگی رباط صلیبی

ورزش: پارگی ACL در اغلب ورزش ها بخصوص ورزش های تماسی مثل : فوتبال ، والیبال ، بسکتبال ، کشتی و ورزش های رزمی در کشور ما اتفاق می افتد.

تصادفات : تصادف وسایل نقلیه (اتومبیل ، موتور سیکلت) نیز از عوارض شایع پارگی رباط قدامی زانوACL ) هستند . روش درمان خالی کردن زانو به علت ایجاد آن بستگی دارد. در مواردی که مشکل محدود باشد، معمولاً مشکل با تجویز داروهای ضد التهاب، کمپرس یخ، و استراحت برطرف خواهد شد.

سقوط از ارتفاع

منبع:دکتر ابراهیم زاده.همشهری آنلاین