لیز خوردگی مهره

کلمه ی اسپوندیلولیستزیس (سرخوردگی مهره کمر) بمعنی اینست که در قسمت پائین ستون فقرات ، مهره ای از جای طبیعی خود لیز خورده است.اصطلاح سرخوردگی مهره با سرخوردگی دیسک کمر نباید اشتباه گرفته شود .

علائم لیزخوردگی مهره:

در افراد مختلف علائم سرخوردگی مهره کمر متفاوت است.

● ممکن است بی علامت باشد،علائم مختصری داشته باشد یا علائم شدیدی ایجاد کند از جمله علایم آن موارد زیر است

● کمردرد در قسمت پائین کمر که اغلب با فعالیت بدتر می شود

● سیاتیک(دردی است که به سمت پائین پاها درنتیجه آسیب عصب منتشر می شود)

● سفت شدن عضلات هامسترینگ (پشت ران بخصوص در بچه ها)

● سختی وخشکی در قسمت ستون فقرات

● حساس بودن ناحیه ای از ستون مهره ها کمر که در آن لیز خوردگی وجود دارد

علل لیزخوردگی مهره:

در کودکان معمولا بدلیل نقایص هنگام تولد است ویا ممکن است بعلت آسیب ناگهانی باشد. با توجه به نرمی ستون فقرات کودکان برخی حرکات مثل خم شدن به عقب و پل زدن باعث شکستگی مهره می شود که می تواند به لیز خوردگی منجر شود.

در بالغین اکثرا بعلت فرسایش ناشی از افزایش سن و بیماریهای دژنراتیو(تحلیل برنده ستون فقرات) مانند آرتریت یا التهاب مفاصل است.

سایرعلل لیزخوردگی عبارتند از:

● بیماری استخوانی

● شکستگی ناشی از ضربه ناگهانی

● شکستگی استرسی بعلت فشار مداوم روی ستون فقرات واغلب این نوع شکستگی ها در ژیمناستها ووزنه برداران دیده می شود

چه زمانی باید به متخصص طب فیزیکی مراجعه کنید؟

● درد مداوم ویا سفتی در ناحیه ستون فقرات

● درد مداوم در باسن هاو رانها

● اگر قوس کمر شدید است

پزشک بیمار رامعاینه می کند و تستهایی مانند بالا بردن مسقیم پا راانجام می دهد تا درد و بیماری را بررسی کند.

گرافی (عکس رادیولوژی ساده) در حالت ایستاده از ستون مهره هانشان می دهد که یک یا چند تا ازمهره ها،لیز خوردگی دارد یا اگرمشکل دیگری مانند شکستگی وجود داشته باشد، آنرا نشان می دهد. در مواردی لازم می شود از بیمار سی تی اسکن و ام آر آی ستون فقرات بعمل آید.

عوارض احتمالی لیزخوردگی ستون مهره ها

اگر برای درمان لیز خوردگی اقدام نشود ممکن است گاهی اوقات باعث انحراف غیر طبیعی ستون فقرات شود. همچنین در لیز خوردگی های شدید ممکن است باعث آسیب به نخاع شود. جا اندازی (تنظیم ستون فقرات) بصورت کایروپراکتیک و ممکن است باعث بدتر شدن لیزخوردگی مهره ها و آسیب نخاع گردد.

درمان جراحی لیزخوردگی ستون مهره ها:

در سر خوردگی ناشی از پیری که به 6-3 ماه درمان های غیر جراحی جواب کافی نمیدهند و در سر خوردگی های اسپوندیلولیتیک که به 12-6 ماه درمان های غیر جراحی جواب نمیدهند و درد و علائم حسی زندگی روزمره بیمار را مختل کرده است از جراحی استفاده میشود.

وقتی سر خوردگی یا علائم عصبی در حال پیشرفت است هم معمولاً پزشک تصمیم به جراحی میگیرد. درمان جراحی که برای این بیماران استفاده میشود انجام لامینکتومی Laminectomy است. در این روش درمانی جهت درمان سرخوردگی مهره، قسمتی از استخوان های طبیعی مهره که لامینا نامیده میشود خارج میگردد. این جراحی را دکمپرشن Decompression هم میگویند چون موجب رفع فشار و کمپرشن از روی اعصاب میشود.

بعد از دکمپرشن و برداشتن فشار از روی اعصاب، مهره های مجاور به هم جوش داده میشوند. در این روش از پیوند استخوان و از وسایل فلزی مانند پیچ و میله ممکن است استفاده شود تا مهره ها زودتر و بهتر جوش بخورند