محدودیت حرکتی آرنج (Elbow Stiffness)

با توجه به قرار گرفتن آرنج بین شانه و مچ دست حرکات مفصل آرنج در اعمال زندگی روزمره از جمله غذا خوردن و نظافت شخصی رل مهمی داشته و محدودیت حرکتی آرنج و درد آرنج ممکن است برای بیمار بسیار ناتوان کننده باشد، خاصه درگیری دو طرف آرنج.

علت محدودیت حرکتی آرنج


مهمترین علت محدودیت حرکتی آرنج عبارتند از:

1- محدودیت حرکتی مادرزادی آرنج: جوش خوردن مادرزادی رادیوس و اولنا که باعث محدودیت حرکات چرخشی آرنج می گردد.

آرتروکرپیوز که معمولاً مفاصل مختلف را مبتلا می کند. آرنج بیماران مبتلا به محدودیت حرکتی آرنجمعمولاً در وضعیت اکستانسیون ثابت بوده و حرکات آن محدود است. بیماری محدودیت حرکتی آرنج غالباً هر دو آرنج را مبتلا می کند.

2- بیماری های التهابی :

– آرتریت روماتوئید آرنج که معمولاً هر دو آرنج را مبتلا می کند.

– سل مفصل آرنج که غالباً یکطرفه است.

3- ضربه ها : مفصل آرنج نسبت به ضربه فوق العاده حساس بوده و شکستگی آرنج و دررفتگی های مفصل آرنج ممکن است باعث محدودیت حرکتی آرنج گردد. به همین جهت شکستگی آرنج و اطراف آن را بهتر است هرچه زودتر با عمل جراحی ثابت نمود و حرکات آرنج را هر چه زودتر شروع کرد.

4- میوزیت استخوانی شونده : یکی از نقاط شایع ایجاد میوزیت استخوانی شونده بعد از ضربه عضلات اطراف آرنج می باشد که باعث محدودیت حرکتی آرنج می شود.

درمان محدودیت حرکتی آرنج


درمان محدودیت حرکتی آرنج در درجه اول اهمیت قرار دارد. محدودیت حرکتی آرنج نباید برخلاف محدودیت حرکات سایر مفاصل با دستکاری (Manipulation) درمان کرد، زیرا نتایج آن چندان رضایت بخش نبوده و ممکن است محدودیت حرکتی آرنج را بیشتر کند.

درمان محدودیت حرکتی آرنج با آزاد کردن چسبندگی های مفصل آرنج با عمل جراحی می تواند باعث افزایش نسبی دامنه حرکت شود. در مواردی که محدودیت حرکتی آرنج دو طرفه باشد زندگی روزمره برای بیمار مشکل بوده و حتی الامکان باید یکی از مفاصل را به وسیله آرتروپلاستی به حرکت انداخت.

برای آشنایی بیشتر با بیماری های ناحیه آرنج روی لینک مربوطه کلیک کنید.

– آرتروز یا استئوآرتریت آرنج

– بیماری های آرنج (آرنج تنیس بازان و گلف بازان)

– تغییر شکل مفصل آرنج

– بورسیت آرنج (Olecranon Bursitis)

– سندرم تونل کوبیتال (Tardy Ulnar Nearve Palsy)

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها