نشانه ها و علائم فتق دیسک بین مهره های گردنی

درد و محدودیت حرکات گردن از نشانه های بارز دیسک گردن است. درد به ناحیه پشت سری عضلات اطراف گردن، عضله ذوزنقه ای و همچنین به اندامهای بالایی انتشار می یابد. در موارد که صفحه بین مهره ای پاره شده باشد و روی پرده های نخاع فشار آورد، درد منحصر به گردن، پشت سر و عضلات اطراف گردن است. در صورتی که اگر پارگی طرفی باشد و روی ریشه های اعصاب فشار آورد علاوه بر گردن درد، بیمار از دردهای منتشر در اندامهای بالایی شکایت دارد که ناشی از آزردگی ریشه های اعصاب (Radiculopathy)است. بیمار از اختلالات حسی (گزگز، مورمور، خواب رفتگی، بی حسی) و گاه کاهش قدرت اندام های بالایی شکایت دارد.

حرکات گردن محدود و دردناک است. حرکات شانه علی رغم درد محدودیت ندارد. نشانه های آزردگی ریشه اعصاب بر حسب محل ابتلا به صورت اختلال های حسی انگشتان، کاهش رفلکسهای وتری و کم شدن قدرت عضلات وجود دارد. مثلاً در صورت زیر فشار قرار گرفتن ششمین عصب گردنی، رفلکس عضله دو سری کم می شود، قدرت عضلات دو سر بازو و عضلات بالا آورنده مچ دست کاهش می یابند و اختلال حسی در سطح خارجی ساعد و انگشتان شست و اشاره وجود دارد. اگر هفتمین عصب گردن زیر فشار باشد، رفلکس عضله سه سر بازو خفیف می شود و عضلات سه سر، خم کننده مچ دست و بازکننده انگشتان ضعیف می شوند و حس انگشت میانی دچار اختلال می شود. الکترومیوگرافی (Electromyogrphy) به تشخیص محل آسیب کمک می کند. به یاد داشته باشید که در گردن هر ریشه از بالای مهره هم نام خود عبور می کند به عنوان مثال فتق دیسک C5-C6 بر روی ریشه C6 فشار می آورد.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها