ورتبروپلاستی و درمان پوکی استخوان

ورتبروپلاستی و کیفو پلاستی روشی نسبتاً تهاجمی(با حداقل تهاجم) است که برای ترمیم شکستگی های کمپرسی(به هم فشرده) مهره ای به کار می رود.

مهره ها؛ استخوانهای کوچکی هستند که ستون فقرات بدن را تشکیل می دهند.

زمانی که مهره دچار شکستگی شد، شکل طبیعی خود را که مستطیلی شکل است، ازدست داده، به هم فشرده شده و تغییر شکل می دهد و باعث درد می گردد.

شکستگی های کمپرسی(به هم فشرده) – که ممکن است باعث کلاپس شدن یک یا چند مهره شوند،علائم معمولی هستند که در نتیجه پوکی استخوان حادث می شوند.

استئوپروز(پوکی استخوان) بیماریست که در نتیجه از دست دادن تراکم، انباشتگی و استحکام معمولی استخوان حادث می شود، که منجر به شرایطی می شود که سوراخهای کوچک،ریز و کامل دراستخوان افزایش می یابد و استخوان را مستعد شکستگی می کند. پوکی استخوان به تنهایی ممکن است باعث آزار و اذیت شما نشود، ولی هنگامیکه با شکستگی استخوان همراه می‏شود، بخصوص استخوان‏های کوچک ستون مهره ‏ها، درد شدیدی خواهد داشت و اگر ادامه داشته باشد زندگی روزمره شما را مختل خواهد کرد. در صورت داشتن پوکی استخوان کارهای زیادی می‏توانید انجام دهید تا به سلامت استخوان‏هایتان کمک کنید.

همچنین مهره ها در اثر سرطان می توانند ضعیف شوند.

در ورتبروپلاستی،پزشکان از تصویربرداری برای هدایت و نشان دادن تزریق مخلوط سیمان مخصوص از میان سوزن سوراخ دار به داخل استخوان شکسته استفاده می کنند.