پارگی رباط های متقاطع زانو (Cruciate Ligament)

علت پارگی رباط های متقاطع زانو

مکانیسم اصلی پارگی رباط های متقاطع صلیبی به این گونه است که پا روی زمین ثابت مانده و کل بدن حول مفصل زانو می چرخد، مانند فوتبالیستی که می خواهد به توپ ضربه بزند و به عنوان مثال پای چپ او بر روی زمین ثابت است و به دنبال یا ضربه از حریف بدن وی حول زانو می چرخد و این موجب پارگی رباط صلیبی می شود که معمولاً همراه با یک صدا بوده و ورزشکار حس می کند چیزی در داخل زانویش شکسته است. گاه این نیروی چرخشی در زانو علاوه بر لیگامان ها منیسک را نیز پاره می کند.
محل پارگی رباط صلیبی زانو ممکن است در محل اتصال این رباطها به استخوان های ران و انتهای فوقانی درشت نی و یا در محل وسط رباط باشد. گاه همراه با این پارگی رباط زانو قطعه کوچکی از طبق استخوانی درشت نی کنده می شود.

علائم پارگی رباط صلیبی

در مرحله حاد، درد، تورم و محدودیت حرکات مفصلی وجود دارد.

در مواردی که درد زیاد باشد و یا به علت خونریزی، زانو تحت فشار باشد، باید ابتدا همارتروزرا تخلیه نموده و پس از تزریق بی حسی موضعی داخل زانو، معاینه را انجام داد. در بسیاری از موارد حتی با وجود تزریق مسکن و بی حسی موضعی داخل زانو امکان معاینه به علت اسپاسم شدید وجود ندارد و بهتر است برای بیمار یک آتل سیلندریک گرفته و پس از دو هفته معاینه مجدد انجام شود.
شکایت مهم در بیمار مبتلا به پارگی ACL، در رفتن زانو زیر پای بیمار (Giving way) می باشد. بیماران شکایت دارند که موقع راه رفتن روی زمین ناهموار و حتی در بعضی موارد روی زمین هموار زانو زیر پایشان در رفته و خای می کند در حقیقت زانو قدرت تحمل وزن بدنشان را ندارد. هر بار خالی کردن زانو می تواند همراه با آسیب غضروفی باشد، بنابراین تکرار شدن این ناپایداری باعث آرتروز زود رس زانو می شود.

در معاینه فیزیکی علایم کشویی قدامی و تست Lacnman برای پارگی ACL مثبت است و علامت کشویی خلفی در پارگی رباط متقاطع خلفی مثبت است.

درمان پارگی رباط های متقاطع زانو

در مواردی که کندگی استخوان وجود داشته باشد در بزرگسالان همواره نیاز به ثابت کردن قطعه شکسته می باشد، اما در کودکان در پاره ای از موارد می توان پس از کشیدن همارتروز در وضعیت مناسب گچ گرفت. در صورت عدم موفقیت باید آن را با عمل جراحی ثابت نمود.

در مواقعی که پارگی رباط های متقاطع همراه با ضایعات دیگر زانو باشد پس از بی حرکت کردن زانو و کاهش درد و تورم لازم است بازسازی (Reconstruction) رباطهای متقاطع به خصوص رباط متقاطع قدامی در زمان مناسب انجام شود. در صورتی که پارگی منفرد رباط متقاطع قدامی وجود داشته باشد بر اساس فعالیت و سن بیمار باید تصمیم گیری شود.

در افراد میانسال که کار سبک دارند تقویت عضله خم کننده زانو و چهار سر کفایت می کند، ولی در کسانی که فعالیت زیاد دارند، به خصوص در ورزشکاران لازم است جهت جلوگیری از ضایعات بیشتر بازسازی لیگامان متقاطع قدامی را انجام داد.
لازم به ذکر است که ترمیم اولیه (Repair) لیگامان متقاطعی که از قسمت میانی پاره شده است، امروزه جایگاهی ندارد و در صورت نیاز به عمل باید آن را بازسازی کرد. با توجه به پیشرفت های آرتروسکوپی، لازم است بازسازی لیگامان های متقاطع با استفاده از آرتروسکوپ انجام شود. بنابراین درمان انتخابی در پارگی ACL در یک فرد جوان و فعال شامل بازسازی رباط به کمک آرتروسکوپ می باشد.

در صورت آشنایی با معاینه پارگی رباط‌های متقاطع زانو بر روی لینک کلیک کنید.

منبع: کتاب درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها