چگونه نوع جراحی پارگی رباط صلیبی مشخص میشود

 

زانوها می توانند درحین انجام فعالیت های ورزشی مانند دویدن دچارآسیب دیدگی هایی ازجمله آسیب دیدگی پارگی رباط صلیبی زانو شوند. درحدود یک پنجم از آسیب دیدگی های زانو که درفعالیت های ورزشی ایجاد می شود، برروی رباط صلیبی قدامی تاثیر میگذارد. پارگی رباط صلیبی باعث ضعیف شدن مفصل وایجاد درد می شود اما می تواند به صورت موفقیت آمیزی درمان شود.

در بازسازی و درمان پارگی رباط صلیبی قدامی از روش های متعدد جراحی استفاده میشود. عمل جراحی ممکن است بصورت باز و یا با استفاده از آرتروسکوپ انجام شود. امروزه اکثر بازسازی های این رباط با استفاده از روش آرتروسکوپی صورت میگیرد. این روش در صورتیکه به درستی انجام شود نتایج درمانی بهتری دارد.

موارد زیر از علت پارگی رباط صلیبی زانو میباشد:

  • در صورتی‌که پا قفل شود و بدن ناگهان به سمت جلو حرکت کند.
  • در صورتیکه به زانوی خم شده، نیرویی در جهت مخالف حرکت طبیعی آن وارد شود.
  • در صورت پیچ خوردگی، مثلا در زمان ورزش یا اسکی

برای بازسازی رباط صلیبی قدامی از پیوند های مختلفی استفاده میشود که مهمترین آنها عبارتند از

  • رباط زیر کشکک
  • رباط چهارسر ران
  • رباط همسترینگ
  • استفاده از رباط آلوگرافت
  • رباط های سنتتیک

این که از چه رباطی در چه بیماری استفاده شود تا حدی بسته به وضعیت بیمار ( نوع آسیب و وضعیت سلامت عمومی بیمار ) و ترجیح و تجربه پزشک ارتوپد دارد. پزشک معالج سعی میکند بهترین نوع رباط پیوندی و بهترین نوع جراحی را برای بیمارش انجام دهد تا بسته به شرایط وی بهترین نتایج درمانی را بدست آورد.