کشیدگی دست در بچه ها (علائم و درمان )

علت کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


در کودکان خردسال ، لیگامان های نگهدارنده استخوان‌ها در آرنج هنوز از استحکام کافی برخوردار نیستند . در صورتی که دست در این سنین در کودکان دچار کشیدگی گردد ،سر استخوان زند زبرین در ناحیه آرنج از داخل لیگامان نگهدارنده اش دچار حالت نیمه دررفتگی آرنج می‌شود . این اتفاق‌ گاهی هنگام بازی با هم‌سن و سال‌ها رخ می‌دهد و گاهی والدین یا فرد بزرگ‌تر برای بلند کردن کودک ، او را از مچ دست گرفته و می‌کشند . ولی اشاره به این نکته ضروریست که کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) منحصر به موارد فوق نبوده و حتی ممکن است هنگام استراحت یا خواب رخ ‌دهد .

علائم  کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


این عارضه خود را با درد در اندام فوقانی مبتلا نشان می‌دهد . در کودکان خردسال تر مشخص کردن دقیق محل درد در ناحیه آرنج ممکن است به راحتی میسر نباشد و به همین خاطر والدین تصور کنند اتفاقی در ناحیه شانه یا مچ دست فرزندشان افتاده است . کودکان بزرگ‌تر بهتر می‌توانند محل دقیق تمرکز درد در ناحیه آرنج  را نشان بدهند . ماحصل اینکه کودک در این وضعیت اندام فوقانی سمت مبتلا را بی‌حرکت نگه داشته ، از تکان دادن آن پرهیز می‌کند . در این موارد مشاهده می‌شود کودک اندام سمت مبتلا را از کنار تنه آویزان کرده و در برابر هر تلاشی برای حرکت دادن دست بخصوص خم کردن آرنج و چرخاندن دست به صورتی که کف دست به سمت بالا قرار بگیرد مقاومت می‌کند یا دچار بی‌قراری می‌شود  .

تشخیص کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


پزشک معالج برای تشخیص این عارضه ، از شرح حالی مبتنی بر کشیده شدن دست کودک و در کنار آن از وضعیت قرارگیری دست بدون حرکت در کنار تنه استفاده می‌کند . در برخی از موارد یک یا چند مورد سابقه قبلی از اتفاق مشابه وجود داشته است که به تشخیص فعلی کمک می‌نماید . ازآنجاکه کودکان خردسال در ابراز محل دقیق درد و ذکر شرح حال مشخص از حادثه رویداده ممکن است ناتوان باشند لذا کلیه آسیب‌های اندام فوقانی از شکستگی‌های خفیف استخوانی تا آسیب‌های غضروف رشد از مچ دست گرفته تا آرنج و کتف می‌توانند در تشخیص افتراقی این عارضه قرار گیرند . پزشک معالج در کنار شرح حال با معاینه دقیقی که انجام می‌دهد ، محل دقیق درد ، حساسیت ، تورم یا تغییر شکل را در اندام شناسایی می‌نماید .

در اکثر موارد جهت تشخیص کشیدگی دست در بچه‌ها نیاز به بررسی‌های رادیوگرافی نمی‌باشد و شرح حال و معاینه بالینی جهت رسیدن به تشخیص کافی است . در صورت هرگونه تردیدی ، انجام رادیوگرافی ساده از اندام فوقانی مبتلا و آرنج ، این عارضه را از هر گونه آسیب دیگری در اندام فوقانی افتراق خواهد داد .

درمان کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


پزشک معالج با مانوری که انجام می‌دهد اقدام به  جااندازی می‌نماید . هنگام جااندازی شنیدن و احساس یک کلیک در ناحیه آرنج ، تشخیص صحیح عارضه و جا افتادن کامل آن را تأیید می‌نماید . از بین رفتن درد پس از چند دقیقه و شروع استفاده از دست نشان‌دهنده جا افتادن و بهبود عارضه می‌باشد . لذا می‌توان کودک را پس از اقدام به  جااندازی به فضای آرامی خارج از مطب برده و پس از چند دقیقه مشاهده کرد که کودک شروع به استفاده طبیعی از دست کرده و اجسام را می‌گیرد . در این وضعیت هم تشخیص قطعی شده و هم درمان با موفقیت انجام شده است و نیاز به بررسی رادیوگرافی جهت موفقیت جااندازی نمی‌باشد .

گاهی در کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) قبل از اینکه کودک توسط پزشک ویزیت شود ، نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج به‌طور خودبه‌خود جا می‌افتد . و علیرغم شرح حالی که از کشیده شدن دست و عدم استفاده از عضو برای مدتی وجود داشته پزشک هنگام معاینه مشاهده می‌کند که کودک هیچ دردی نداشته و به خوبی از دست استفاده می‌کنند . این جا افتادن خودبه‌خودی ممکن است هنگام تعویض لباس کودک یا تلاش برای عکس‌برداری از دست در دپارتمان رادیولوژی اتفاق افتاده باشد .

مراقبت‌های پس از جااندازی کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


پس از جااندازی نیاز به هیچ‌گونه اقدام درمانی خاصی وجود ندارد . نیازی به بستن عضو یا بی‌حرکتی نیست . تنها نکته مهم این است که این کودکان به دنبال کشیده شدن دست مستعد تکرار مجدد این عارضه هستند لذا به خانواده توصیه می‌شود به این مهم دقت کرده ، از کشیدن دست کودک  یا بلند کردن کودک از مچ دست‌ها بپرهیزند .

سیر بالینی کشیدگی دست در بچه ها (PULLED ELBOW) یا نیمه دررفتگی سر استخوان رادیوس (زند زبرین) در آرنج


کودکان مبتلا به شلی لیگامانی در ناحیه آرنج که دچار نیمه دررفتگی در آن ناحیه می‌شوند با پایان سن پنج سالگی بهبود پیدا کرده و با استحکام عناصر بافت نرم در ناحیه آرنج این عارضه دیگر تکرار نمی‌شود . لذا بعد از پنج سالگی به ندرت با چنین عارضه‌ای در کودکان روبه‌رو می‌شویم . کشیده شدن دست در کودکان در سال‌های بعد هیچ گونه عارضه‌ای به همراه نخواهد داشت .