گردن دردو علت فاصله مهره های گردن

ستون مهره گردنی از هفت استخوان به نام مهره های گردنی تشکیل شده که در امتداد یکدیگر و در زیر جمجمه قرار گرفته اند. در بین این مهره ها بافتی شبه غضروفی به نام دیسک قرار گرفته است. گاهی اوقات دیسک بین مهره ای خراب شده و در نتیجه فاصله بین مهره ها کاهش میابد. پس کم شدن فاصله بین مهره ها غیر طبیعی است ولی بیماری به صورت زیاد شدن فاصله بین مهره ها نداریم.

  گردن درد در هنگام خواب میتواند به علت بستر نامناسب بخصوص استفاده از بالشت نامناسب باشد. در بعضی بیماری های روماتیسمی هم دردهای مفصلی ممکن است در طول روز زیاد نباشد و بیشتر در شب هنگام رخ داده یا بیشتر گردد. در بسیاری اوقات علت درد های گردنی فشار بیش از اندازه و حد تحمل به آن است. این وضعیت بیشتر در مواردی است که عضلات ستون مهره گردنی ضعیف است و یا فرد نوعی فعالیت بدنی انجام میدهد که فشار بیش از حدی به گردن وارد میکند. در هنگام تنیس و بدمینگتون سر ورزشکار مرتبا به سمت عقب حرکت کرده و این میتواند به گردن فشار زیادی وارد کند. این فشارها میتوانند موجب التهاب مفاصل بین مهره ای گردن و در نتیجه گردن درد شوند. این درد در ابتدا ممکن است در طول روز احساس نشده و در هنگام شب و با استراحت بیمار و یا بعد از مدتی بیحرکتی آغاز گردد.

درمان این دردها با انجام نرمش های خاصی طبی امکانپذیر است. در این نرمش ها حرکات کششی و حرکات تقویتی انجام میشوند تا هم رباط های اطراف گردن را نرم و قابل انعطاف سازند و هم با تقویت عضلات اطراف گردن موجب شوند تا در هنگام ورزش فشار کمتری به مهره های گردنی وارد شود. علت بهتر شدندرد گردن با وزنه زدن هم تاثیر آن در تقویت عضلات گردنی است.